Ökat biblioteksfokus på Bokmässan

GÖTEBORG I år görs en bred satsning som är tänkt att sätta biblioteken mer i fokus på årets Bok & Bibliotek. Det är tänkt att bli startskottet till något nytt och banbrytande.

Vill man lyssna på den norska författaren Hanne Örstavik, eller den svenska deckardrottningen Åsa Larsson, eller få reda på hur Zlatan Ibrahimovics bok skriven av David Lagercrantz har ökat läsintresset, främst hos unga män i dagens Sverige och som nu kommer i Lättläst variant. Eller om man bara är sådär lagom intresserad av bibliotek, litteratur och kulturprogram: Då beger man sig med fördel till ”Bibliotek12 – biblioteks & berättarscenen” i E-hallen på Bokmässan.

– Vi vill på detta sätt genom en mångfald av programpunkter vända oss direkt till allmänheten och visa på allt som bibliotek kan erbjuda och innehålla, säger Gunnar Südow, litteraturkonsulent på Kultur i Väst och samordnare för det hela.

– Vi har också försökt samla biblioteksrelaterade montrar i E-hallen, under en flagg, men med fokus på berättarscenen och det bredvidliggande kaféet. På scenen blir det ett mycket varierat program och vi hoppas ju att strömmen av människor skall ta vägen in i E-hallen när allmänheten får tillträde till bokmässan under fredagen, säger Gunnar Südow.

Projektet är ett samarbete mellan Kultur i Väst, Bibliotekshögskolan i Borås, Region Halland och i viss mån Svensk Biblioteksförening. Sammanlagt lär det bli 10-15 montrar.

Bibliotekens roll i samhället står i fokus för satsningen. Bibliotekens ställning har vacklat i Sverige under senare år och att främja biblioteken och fokusera på dess roll och utveckling blir allt viktigare framförallt ur ett läsfrämjarperspektiv.

Under mässan är projektet också delaktig i och arrangerar ett flertal stora seminarier; bland annat ett om svensk skönlitteraturpolitik.

Tanken från början var att denna satsning på bibliotek och läsande skulle anordnas redan förra året men det sprack av olika anledningar.

– Förhoppningen är ju att arrangemanget och satsningen skall växa. Och att det blir en stor nationell uppslutning och samordning av det – helst med Kungliga biblioteket som initiativtagare som ger resurser och uppdraget. Bok & Bibliotek är en mycket viktig arena och där bör bibliotekens verksamhet verkligen synas. Vi är inspirerade av Internationella torget som fungerat bra på mässan genom åren, säger Gunnar Südow.

Under mässan kommer även en lång rad politiker ge sin syn på bibliotekets plats i samhället och dess framtida roll – även detta på biblioteks & berättarscenen.

 

Text: Lars Bred

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet