Alfons har flyttat till innerstan

GÖTEBORG Den 25 oktober invigs Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg av Kronprinsessparet. Dagen efter slås portarna upp för allmänheten och ett omdiskuterat projekt är i hamn. Framsidan besökte Alfonshuset några dagar före invigningen.

De inbjudna barnen är redan i full gång med att undersöka lokalerna möjligheter och ljudnivån är hög. I den stora klätterställningen är det kö till rutschbanan, bakom disken i konsumbutiken är det kommers och i Alfons vardagsrum undersöks alla prylar noggrant.
– Vi tror att barnen självmant kommer att leka sig runt i huset, säger Carina Kloek-Motin, VD för Alfons Åbergs Kulturhus.

Oräta vinklar

Den gamla Fröhandeln vid ingången till Trädgårdsföreningen har rustats upp till en modern lokal där motiv från Alfons uppväxtmiljö pryder väggarna och tidstrogna detaljer utgör rekvisitan. Den som varit på Junibacken i Stockholm känner säkert också igen konstnären Tore Svaeas brokiga, krokiga, sneda och vinda scenografi. Samma böljande vinklar är det nämligen på det mesta även i Alfonshuset där miljonprogrammens höghus är ett genomgående tema.

– Scenografin är en av Alfonshusets tre grundstenar, berättar Carina. Det ska vara lekfullt, men barnen ska kliva in i den och direkt känna igen sig i Alfons värld.

Programverksamhet

Alfons Åbergs kulturhus kommer att vara öppet så gott som alla dagar året runt och varje dag kommer att ha programverksamhet som teater, musik, konstutställningar, sagostunder och verkstad.

– Vi lägger mycket fokus på böcker, berättar Carina. Vi kommer att ha både böcker och högläsning på olika språk. Men vi kommer också att lägga stor vikt vid andra populärvetenskapliga ämnen som frömatte och naturkunskap, betonar hon och visar oss en trappa upp där en levande kackerlacka och några snytbaggar får symbolisera detta.

FAKTA
Målgruppen för Alfons Åbergs Kulturhus är barn mellan 0-8 år.

Alfons Åbergs kulturhus drivs av en stiftelse där bland annat representanter från Gunilla Bergströms släkt och Göteborgs kommun sitter med.

Kulturhuset har inget vinstsyfte, eventuella överskott går direkt tillbaka i verksamhet.

Den 26 oktober öppnar kulturhuset för allmänheten och entréavgiften för barn är 75 kronor, för vuxna 125 kronor. Skolklasser som bokar betalar 40 kronor per elev. Det finns också ett Alfonspass/årskort för 265 kronor för barn och 350 kronor för vuxna.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet