Årets bokbuss

Årets bokbuss. FOTO: Pierre Törnkvist

LULEÅ Årets bokbuss är korad och i år tillfaller utmärkelsen Luleås barn- och ungdomsbokbuss. Man får priset för att bland annat en engagerad personal som är aktiv i olika nätverk och hittar samarbetsformer för att jobba läsfrämjande bland barn och unga.

Bokbussverksamheten startade 1 mars 2012 och den kompletterar den bokbuss som vänder sig till alla åldrar. Luleås nya bokbuss når 3 320 barn i 34 förskolor och 16 grundskolor. Man arbetar mycket med läsfrämjande och läsprojekt och planerar att utveckla Boklek med 6-åringar. Bussen är dekorerad med baciller eller egentligen bokbaciller.

Juryns motivering:

Denna buss tillkom 2012 och kompletterar på ett utmärkt sätt den bokbuss i kommunen, som vänder sig till alla åldersgrupper.

Bokbussverksamheten i kommunen har med den nya bussen fördjupats och vidareutvecklats med stort fokus på barn och deras behov och önskemål. Bokbussens engagerade personal agerar i nätverk och grupper i regionen och samarbetar aktivt kring utvecklingen av nya metoder för läsfrämjande bland barn och ungdomar.

”En bokbuss full med bokbaciller smittar barn och ungdomar till läslust”

Vinnaren av Årets Bokbuss får ett vandringspris som är en modell av den första bokbussen i Sverige. Svensk Biblioteksförening instiftade priset ”Årets bokbuss” 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige då fyllde 50 år. Prisutdelningen sker under hösten i Luleå.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet