Han är kritisk mot Augustnomineringen

GÖTEBORG Gunnar Südow litteraturkonsulent på Kultur i Väst och en av elektorerna för Augustpriset är kritisk till klassificeringen av Göran Rosenbergs nominerade bok ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”.

– Libris, folkbiblioteken och Talboks- och punktskriftsbiblioteket klassar den som tysk modern historia respektive biografi. Det är i alla avseenden en utmärkt bok. Men jag undrar varför den har hamnat i skönlitteraturfacket. Rent krasst tar den en plats från en annan skönlitterär berättelse, säger Gunnar Südow som gör sitt andra år som elektor för Augustpriset i kategorin skönlitteratur.

Samtidigt rör sig en rad författare i gränslandet mellan roman och självbiografi. Av de sex nominerade i skönlitteraturklassen hittar vi också Johannes Anyurus bok ”En storm kom från paradiset”, som i likhet med Rosenbergs bok, är en berättelse om en pappa.

Gränsland

Debatten mellan fiktion och fakta har förts i olika omgångar. För ett antal år sedan rasade den så kallade Gömda-debatten kring huruvida Liza Marklunds böcker ”Gömda” och ”Asyl” var att betrakta som fackböcker eller skönlitterära verk. I fallet Gömda gick resan i den motsatta riktningen. Flertalet bibliotek ändrade efter debatten sin klassificering från fackbok till skönlitteratur. Att juryn i det här läget skulle ändra riktningen på klassificeringen av Rosenbergs bok är knappast sannolikt. Mot bakgrund av prisets tyngd, vill Gunnar Südow ändå lyfta frågan.

– Rosenbergs bok borde vara en fackbok och jag undrar hur juryn har resonerat här. Det är också en fråga om vem som har rätt eller fel, när en så tydlig markör som Libris inte klassar den som en skönlitterär bok, säger Gunnar Südow vidare.

Motiveringen till Göran Rosenberg bok lyder: ”Från det förintelseläger som är sinnebilden för Europas djupaste förnedring kommer Göran Rosenbergs far till en svensk idyll, en idyll innesluten i sin aningslösa blandning av välvilja och misstänksamhet. Göran Rosenberg återskapar i Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz faderns långa resa, en berättelse laddad av klarsynt inlevelse som också blir en fond för skildringen av hans egen uppväxt i Södertälje. Ur denna mycket personliga historia om en far och en son växer en betraktelse med stor allmängiltighet om betydelsen av viljan och förmågan att förstå också det som är svårt och motsägelsefullt.”

– Vi har diskuterat detta. Klart att det är ett gränsfall. Men det är inte bara en biografi, det är även en självbiografi. Han förmår att gestalta sin historia så att det blir litterär prosa och inte fackprosa. Just nu är det många som skriver om relationen mellan far och son. Johannes Anyurus nominerade bok är ett ytterligare exempel. Utanför nomineringarna har vi även Aleksander Motturi, som också har skrivit en berättelse om sin pappa. Det är en svår genre, men många är skönlitteratur, säger Kerstin M. Lundberg, ordförande i jurygruppen för skönlitteratur.

Viktigt pris

Augustpriset är ett förlagspris. Inför varje nominering skickar förlagen in ett antal titlar. I år skickades totalt 421 bidrag in. 148 av dessa nominerades i den skönlitterära klassen från 36 förlag. Till fackboksklassen skickade 48 förlag in 129 böcker och i den tredje klassen barn och unga, skickade 35 förlag in 144 bidrag. Böckerna läses först av en jury som sedan väljer ut sex böcker i varje kategori. 21 elektorer inom varje kategori rangordnar sedan de nominerade bidragen. Elektorerna kommer från olika delar av landet. En tredjedel är bibliotekarier.

– Det är roligt att få påverka det mest prestigefyllda litterära priset i Sverige efter Nobelpriset, säger Gunnar Südow.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet