Stadsbiblioteket leder arbetet med nytt litteraturhus

GÖTEBORG Stadsbiblioteket i Göteborg kommer projektleda etablerandet av det nya litteraturhuset. Göteborgs kulturnämnd fattade beslutet förra veckan. Tanken är också att etablerandet ska ske i samverkan med andra litterära aktörer. Arbetet väntas dra igång efter årsskiftet.

Samtidigt som Göteborgs stadsbibliotek bygger förutsättningarna för att bli ett bibliotek i samtiden, både rumsligt och innehållsmässigt, fattade Göteborgs kulturnämnd förra veckan beslutet att etablera ett litteraturhus i Lagerhuset. Enligt beslutet ska också stadsbiblioteket leda arbetet.

– Vi kommer vara projektledare under två år. Sedan finns det en tanke om att det ska övergå i en föreningsform, säger Christina Persson på Göteborgs stadsbibliotek.

Finanserna

Arbetet är också tänkt att förankras med andra aktörer på den litterära arenan i Göteborg, på lokal såväl som regional nivå. Kommunen går in med 1 miljon kronor i det första skedet. Sedan är förhoppningen att det ska ske en samfinansiering av innehållet. Chefen för Göteborgs kulturförvaltning Björn Sandmark är inte orolig för att projektet ska landa i samma finansiella problem som Palatset i Stockholm.

– Detta är inget stort nybygge. Vi hyr in oss på en förhållandevis liten yta och det finns redan en fungerande infrastruktur med restaurang och annat. Vi öppnar upp en scen och det är inga höga driftskostnader. Alla aktörer har efterlyst detta och tanken är också att de ska kunna stå för sina programpunkter, säger han.

Främjar intresset

På sin blogg sätter Björn Sandmark satsningen i samband med Litteraturutredningens konstaterande att läsningen av skönlitteratur bland barn och unga går ner. Det finns alltid ett behov att exponera litteraturen. Kring Litteraturhuset i Oslo har det figurerat en föreställning om att det skulle konkurrera med bibliotekets verksamhet. I Göteborgs har Christina Persson inte den synen.

– Det kommer alltid finnas en konkurrens om människors tid. Men att det finns flera arenor där skönlitteraturen kan spela en roll stimulerar bara det allmänna intresset för skönlitteratur, säger hon.

 

TIDIGARE ARTIKLAR

Utredningen om ett litteraturhus i Göteborg klar. Läs artikeln här

Inget beslut om litteraturhus i Göteborg. Läs artikeln här

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet