Forskning och fika om lässtimulerande projekt

GÖTEBORG Medan novembermörkret sakta sänkte sig utanför fönstret, satt på onsdagseftermiddagen ett tiotal nyfikna inne i värmen på Kultur i Väst för att ta del av det åttonde tillfället av Forskning och fika.

Amira Sofie Sundin är adjunkt och doktorand vid BHS och har på uppdrag av Länsbiblioteken i Mellansverige studerat ett antal rapporter inom projektet Läskonster. I sin studie har hon tittat på projektens dokumentation och inte på projekten i sig.

– Min rapport Barnbibliotek och lässtimulans; delaktighet, förhållningssätt, samarbete består av en kartläggning där jag diskuterar olika teman som kommer fram i projekten, förklarar hon. Jag vill också visa på urval av projekt och tendenser och trender.

Dokumentation

I sin studie har hon sett olika motiv för att starta projekt på bibliotek. Det kan handla om att man ser projektet som omvärldsbevakning och kunskapsutvecklande, som en möjlighet att prova något nytt eller för att utveckla samarbete med andra bibliotek eller professioner.

– Ofta startar man ett projekt som är anpassat efter vilken tendens eller trend som ligger i tiden, istället för att gå till grunden och fråga sig vad det är man vill och varför.

En av hennes käpphästar har varit att titta på hur projekten dokumenteras.

– Ni anar inte vad som finns i Kulturrådets förråd som aldrig kommer någon tillgodo, ler Amira och tillägger att ofta läggs allt för stort fokus på att rapportera om vad man gjort istället för att reflektera över varför man gjort det och om resultatet stämmer med de mål man satt. Och ojojoj, tillägger hon, det är otroligt få rapporter som hänvisar till forskning.

Barn, läsning och delaktighet

När ett bibliotek vill påbörja ett lässtimulerande projekt, tycker Amira det är viktigt att tidigt diskutera och formulera vad man har för förhållningssätt till barn och läsning och till delaktighet.

– Det är väldigt tydligt i alla rapporter att vuxna vill barn väl, men jag har också sett att det är de vuxna som sätter upp ramar för barns handlingsutrymme. Ramar som kan vara begränsande i deras möjligheter till delaktighet.

I de lässtimulerande projekt hon tittat på är böcker det givna mediet och hon ser ett genomgående förhållningssätt till barn och barndom på biblioteken, men olika sätt att se på barn och läsning.

– Det finns ett dubbelt förhållningssätt till barns läsning där det handlar om nöjesläsning och läsning för språkutveckling. Jag tror att vi behöver diskutera förhållningssätten både ute på biblioteken och inom forskningen.

FAKTA

Hitta rapporten Barnbibliotek och lässtimulans; delaktighet, förhållningssätt, samarbete: www.hb.se/wps/portal/blr.

 

Forskning och Fika arrangeras av Kultur i Väst som ett led i att förmedla biblioteksrelevant forskning och skapa kontakt mellan forskning och profession.

Nästa Forskning och fika på Kultur i Väst är den 28 november klockan 14.30. Då är rubriken Visualisering och informationsresurs, och det är Veronica Johansson, doktorand vid BHS, som kommer att prata om det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet