Nybildad skolbiblioteksgrupp

STOCKHOLM Skolbiblioteksgruppen.com är en alldeles nybildad grupp som erbjuder sina tjänster till alla som vill bygga upp eller utveckla sitt skolbibliotek.

– Vi är tre pensionerade kollegor som tycker att skolbibliotek är en angelägen fråga, ja faktiskt ur en demokratisk synvinkel den viktigaste biblioteksverksamhet vi har, säger Birgitta Alm, före detta skolbibliotekskonsulent i Stockholm, och nu en av de tre som startat skolbiblioteksgruppen.

Gruppen vänder sig i första hand till alla friskolor där Birgitta tror det finns ett otroligt stort behov.

– När skolinspektionen börjar markera och skolorna får kniven mot strupen, då kommer behovet av stöd och hjälp att vara enormt, säger Birgitta och berättar att gruppen redan har ett flertal förfrågningar runt om i landet.

Gruppen erbjuder bland annat stöd vid utformning av skolbibliotekslokaler och vid utformning av en utvecklingsplan för skolbiblioteket, de erbjuder stöd med att bygga upp ett mediebestånd, de informerar om informationssökning och de skräddarsyr kurser av olika slag.

– Det viktiga är att titta på varje skolas unika profil och hitta flexibla lösningar, säger Birgitta som hoppas att fler pensionerade bibliotekarier ska ansluta sig till gruppen.

– Det skulle vara bra med en geografisk spridning för behovet kommer att öka och vi vill ju kunna hjälpa alla.

 FAKTA

Läs mer: www.skolbiblioteksgruppen.com

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet