Publicering och inkludering

STOCKHOLM Det handlade om vikten av att göra tillgången till information och litteratur enklare för alla när Svenska Daisy-konsortiet i veckan arrangerade sin  fjärde konferens i Stockholm.

Legimus, EPUB 3.0, Taltidningen 2.0, Victor Stratus H. Det handlar om digital delaktighet, om publicering, om inkludering och om en utveckling mot en större förståelse för att bygga in tillgänglighet redan i publiceringsprocessen.

Svenska Daisy-konsortiets konferens vänder sig till alla som på olika sätt ansvarar för eller arbetar med att göra information och litteratur tillgänglig. Och

Maria Lundqvist, ordförande i Svenska Daisy-konsortiet, är väldigt nöjd med årets konferens och välkomnar alla till Daisy-konsortiets 10-års jubileumskonferens 2013.

Maria Lundqvist, ordförande i Svenska Daisy-konsortiet, är väldigt nöjd med årets konferens och välkomnar alla till Daisy-konsortiets 10-års jubileumskonferens 2013.

förutom att träffa kollegor från hela Norden, fick konferensdeltagarna en del nyheter med sig hem.

– Det finns ett stort behov av att följa den tekniska utvecklingen inom området och konferensen växer för varje år, säger Maria Lundqvist, ordförande i

Svenska Daisy-konsortiet.

Nyheter i korthet

TPB har under hösten lanserat en betaversion av sin nya mediawebb Legimus, en utveckling av den gamla och omoderna TPB-katalogen.

– Den största förändringen är att Legimus har fokus direkt mot låntagaren och att all information finns samlad på ett och samma ställe, säger Åsa Wallström från TPB.

– Legimus innehåller allt från bokkatalog till boktips och inspiration och vi hoppas att katalogen ska upplevas enklare, tillägger Maria Hamrin, också hon från TPB.

Enklare ska det också bli för alla talboksläsare när projektet Talboken kommer nästa år inkluderar läsare i hela landet. Projektet vänder sig till äldre, datorovana personer eller personer som har svårt att ta sig till biblioteket.

– Det är tekniskt enkelt, men många parter måste samverka för att det ska fungera, säger Ulf Wikman från TPB. Det är till exempel viktigt med personlig service och support och för biblioteken kommer det i jämförelse med annan Boken-kommer-verksamhet innebära ett annorlunda sätt att arbeta.

Gammalt blir nytt när den nya taltidningsmodellen Taltidningen 2.0 genomför sitt teknikskifte september 2013. Då ska taltidningsläsare i hela landet erbjudas ett 80-tal dagstidningar och samma paket som Boken- kommer-låntagarna med stöd, support och hembesök. Den största förändringen är att läsaren i princip har tillgång till hela tidningen, kan välja vilken tidning som helst i landet och kan anpassa sin läsning efter eget behov.

– Du kanske alltid vill börja med Kulturdelen, då ska du kunna det, säger Susanne Axner från TPB.

TPB har tillsammans med förlaget Opal gjort en EPUB 3.0- version av bilderboken ”Full fart på Loke” av Erika Eklund Wilson. Syftet har varit att etablera formatet EPUB 3.0 i den etablerade bokbranschen och att visa vilka möjligheter som finns.

– För TPB:s målgrupp kan EPUB 3.0 innebära ökad tillgång till bokens innehåll med synkroniserad text och ljud, säger Tomas Johansson och Lisa Söderberg från TPB, som nu hoppas kunna gå vidare med andra förlag och kanske mer komplicerade böcker.

Inläsningstjänst AB har fått ny ägare och ny VD är Jacob Skoglund. Inspirerade av TPB lanserar företaget nu en betaversion av nedladdning av läromedel.

– Jag lovar att det här ska följas av ytterligare utveckling, sade Jacob Skoglund. Kanske i form av en app, hoppas han och betonar att nedladdningen initialt bara gäller de skolor som prenumererar på inlästa läromedel.

Ingen har väl kunnat undvika att Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, vid årsskiftet byter namn till MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Syftet är bland annat att öka förståelsen för myndighetens uppdrag och att riksdagen beslutat att namn på statliga myndigheter ska beskriva dess verksamhet.

– Nu ska vi väl slippa att förväxlas med the Pirate Bay i alla fall, skojar Roland Esaiasson, myndighetschef på TPB.

Heidi Carlsson Asplund

Heidi Carlsson Asplund

Amy-pristagare

Ett återkommande inslag på Svenska Daisy-konsortiets årliga konferens är att vinnaren av årets Amy-pris presenterar sig själv. 2012 års pristagare heter Heidi Carlsson Asplund och jobbar på Lerums bibliotek. Heidi berättade bland annat om sitt första möte med en person med läs- och skrivsvårigheter, om ett oväntat möte med en dyslektiker hemma i vardagsrummet och om sin dröm om att få göra en informationsfilm med Roy Andersson.

– Det är väl ingen omöjlighet, säger hon på sitt typiska, inspirerande sätt och riktar sig till TPB, Kultur i Väst och arbetsgivaren i Lerum. Det behövs djupa och varaktiga samarbeten för att få till stånd en förändring, poängterar hon allvarligt. Och jag brinner för detta.

 

FAKTA

Konferensen arrangeras av Svenska Daisykonsortiet och Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB.

Svenska Daisy-konsortiet bildades 2003 och har idag 41 medlemmar runt om i landet. Svenska Daisy-konsortiet är medlem i DAISY Consortium, det internationella Daisy-konsortiet som leder den världsomspännande utvecklingen av Daisyformatet.

Läs mer om Svenska Daisykonsortiet: www.daisy.tpb.se

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet