Dokk1

AARHUS Aarhus i Danmark bygger nytt folkbibliotek där arbetsnamnet i många år har varit Multimediehuset. Ett hus som genom en öppen namntävling nu har fått sitt namn: Dokk1.

– Det är ett bra namn, tycker Knud Schultz, chef för huvudbiblioteket i Aarhus. Det ger associationer till platsen.

Deltagande

Namnprocessen involverade nästan hela Aarhus. Det skrevs mängder med artiklar i lokalpressen och efter beslutet satt det under några dagar en designer i en glasbur på stadens torg så att människor kunde diskutera det grafiska uttrycket mer specifikt utifrån husets nya namn.

– Det är viktigt för att få människor att känna sig delaktiga och få dem att känna att det är deras hus, säger Knud. Och att det lyckades visar de 1 250 namnförslag som kom in.

Enig jury

Bland de 1 250 namnförslag som kom in, valde en intern jury ut 30 namn som lades ut på nätet för offentlig omröstning. Resultatet blev att sju namnförslag lämnades till en jury besående av representanter från de politiska partierna, medborgarbrukarrådet och barn- och ungdomsrådet i Aarhus. Gruppen valde enhälligt namnet Dokk1 med motiveringen att det hänvisar till byggnaden och ger associationer till ett liv vid vattnet.

– Det är också ett namn som passar en byggnad som är en plats för kunskap, visioner och nya idéer, säger Knud och tillägger skrattande att det finns tre möjligheter att uttala namnet på danska.

– Dokked, dokkett eller dokken. Det återstår och se vad det blir i folkmun, men vi tror att folk kommer att välja det rätta, och det folk väljer kan vi ju inte motsäga oss.

 

FAKTA

Dokk1 kommer att vara färdigt för inflyttning 2014 och ska innehålla både Aarhus nya huvudbibliotek och medborgarservice.

Läs mer om Aarhus nya folkbibliotek och hela byggprocessen: www.urbanmediaspace.dk

 

Läs också mer om nya och gamla biblioteksbyggnader i nästa nummer av Framsidan med tema Hus och rum. Kommer den 18 december.

 

Foto: Knud Schultz

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet