Kulturväven växer

Foto: Väven i Umeå AB

UMEÅ Lagom till att Umeå officiellt invigs som Europas kulturhuvudstad 2014, ska Umeås nya kulturhus Kulturväven vara klart för inflyttning. Ett kulturhus där biblioteket kommer att utgöra navet och där samverkan är ett av nyckelorden.

Att stadsbiblioteket ska flytta från sin nuvarande placering mitt i Umeå centrum, har upprört många och kom under förra året att dominera debatten om en utveckling av området vid Umeälven där Kulturväven håller på att ta form. Framförallt var det förlusten av att lätt kunna slinka in och närheten till kommunikation som upprörde.

– Huset kommer att ha sex entréer så slinka in faktorn tror jag blir ganska hög, säger bibliotekschef Inger Edebro Sikström. Personligen uppfattar jag också betydligt positivare signaler nu och jag tror att där Kulturväven ligger, mitt i Umeå centrum, snett mitt emot Rådhuset och mitt emot en stor galleria, den platsen kommer att bli Umeås nya ”hot spot”.

Staden mellan broarna

Kulturväven är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt man kallar Staden mellan broarna, ett projekt man hoppas ska stärka Umeås profil som kultur- och kunskapsstad och där man med kulturens hjälp vill utveckla Umeå centrum. Staden mellan broarna ska enligt kommunstyrelsens arbetsutskott präglas av mötesplatser, kulturella aktiviteter, upplevelser och serveringar.

– En plats för möten har från allra första stund varit det övergripande temat för arbetet med Staden mellan broarna, säger Inger Edebro Sikström. Gränsöverskridande kulturmöten är ett centralt begrepp och en förutsättning för att nå nya grupper och få inspiration till nyskapande utveckling är att samverka med andra verksamheter.

Goda förutsättningar

Kulturnämnden i Umeå har gjort en omvärldsanalys av framtidens bibliotek där man bland annat konstaterar att biblioteket ska agera nyskapande genom att samarbeta med andra verksamheter som kan stödja och komplettera verksamheten, och finnas på en plats som kan locka nya målgrupper.

– Det är för tidigt att säga exakt hur olika verksamheter i Kulturväven ska samverka, men byggnaden kommer att ge lokalmässiga förutsättningar för både samverkan mellan olika verksamheter och för mer skapande verksamhet, säger Inger.

– Biblioteket kommer att utgöra navet i kommunens ytor i Kulturväven och många verksamheter ser fördelaktiga utvecklingsmöjligheter med oss. Genom samverkan och nya möten kan delvis andra förutsättningar uppstå för att bevara, förändra och utveckla tjänster och arbetsmetoder.

Ikonbyggnad

Umeå kommun har höga ambitioner gällande Kulturvävens utformning, går det att läsa i ett gammalt pressutskick. Kanske är det därför kommunen har anlitat det norska arkitektkontoret Snöhetta som tidigare gjort sig kända för att bland annat ha ritat det nya biblioteket i Alexandria, operahuset i Oslo och det nya kulturcentrat vid Ground Zero i New York.

– Flera av Snöhettas exempel på arkitektur klassas som ikoniska av vissa, så det finns kanske förutsättningar för Kulturväven att uppnå samma status, tror Inger Edebro Sikström.

FAKTA

Kulturväven kommer inte att ha en fram- eller baksida och det blir sex publika entréer.

Kommunen disponerar plan 1 – 4 i Kulturväven där det på plan 1 bland annat finns en scen som med hjälp av blockväggar ska gå att öppna ut mot kajen. På plan 1finns också en spontanscen och en servering.

På plan 2 finns en konferensavdelning och bibliotekets publika magasin med västerbottensavdelningen och släktforskning.

Plan 3 blir husets största plan. Här finns huvuddelen av bibliotekets skönlitteratur, tidningsrum och barnavdelning. Här finns och turistinformation och samhällsinformation.

Biblioteket fortsätter på plan 4 som kan nås med en rulltrappa. Här kommer det att finnas facklitteratur och böcker på andra språk.

På plan 4 finns också två digitala biosalonger, en mindre scen, musikstudio, olika skaparverkstäder och Kvinnohistoriskt museum.

På plan 5 finns entrén till ett hotell som fortsätter ytterligare sju våningar upp.

 

Läs mer: www.umea.se/kulturvaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet