Om litteraturutredningen och om e-boken

GÖTEBORG Kultur i Väst och Göteborgs stadsbibliotek arrangerade på fredagen tillsammans en dag runt två aktuella ämnen; Litteraturutredningen och e-boken. Förmiddagen berörde dem båda ur lite olika perspektiv.

Christina Persson, bibliotekschef i Göteborg, inledde förmiddagen med att berätta om sin tid som expert till Litteraturutredningen. Hon gjorde det i sin roll som bibliotekschef, inte som expert på litteratur, påpekade hon och tipsade publiken att tacka ja om någon blir tillfrågad att sitta med i en utredning.

– Det är jätteroligt, ler hon. Det är mycket jobb, men intressant att se hur ett utredningsarbete går till, se begränsningarna och få en förståelse för hur komplicerat det kan vara.

Med utgångspunkt från några av de slutsatser utredningen presenterade i sin rapport, berättade Kristina hur diskussionerna varit och hur utredningen arbetat. Bland annat att utredningen undvikit begrepp som bra eller dålig kvalitet och istället pratat om kvalificerad läsning. En rad insatser föreslås för att nå målen och Kristina Persson tror, om utredningen efter den pågående remissrundan blir godkänd, att det finns stora förväntningar på biblioteken.

– Man förväntar sig nog att biblioteken ska ta bollen och bland annat får folkbiblioteken en viktig roll i den läsombudsverksamhet för förskolan som föreslås. Och bemannade skolbibliotek står högt på utredningens lista, även om man diplomatiskt uttrycker att varje elev bör, inte ska, ha tillgång till ett skolbibliotek.

– Utredningen har gjort ett fantastiskt jobb, konstaterar Kristina Persson. Det är en gedigen utredning som vi på biblioteken kan ha till grund för vårt utvecklingsarbete.

E-boken, biblioteken och bokbranschen

När det gäller e-boken konstaterar Litteraturutredningen att bibliotekens möjligheter att låna ut e-böcker är en viktig fråga. Utredningen förslår här att folkbiblioteken tillsammans med SKL bildar en resursstark förhandlingspart med förlagen.

– SKL har inte tillräckligt med muskler när det gäller biblioteksfrågor, tror Kristina Persson. Men det bara är att vänta och se vad som händer.

Tove Leffler

Tove Leffler

För att prata om e-böcker sett med bokbranschens ögon, fanns Tove Leffler, chefredaktör för Svensk Bokhandel, på plats.

– E-boken är den största förändringen sedan boktryckarkonsten, inledde hon och pratade sedan länge om att få länder i världen har ett så vertikalt ägande som Sverige.

– Bonniers och KF kontrollerar idag 29 respektive 27 procent var av marknaden. Och det är klart att det påverkar utveckling av e-boken, fortsätter hon. I dag tjänar de väldigt lite på e-boken så det är naturligt att ingen satsar och ingen vågar ta det första steget. Jag tror att det krävs att Bonniers vågar vara först.

Om e-boken ska bli ett relevant val för kunden tror Tove Leffler att bokhandeln måste tillhandahålla e-böcker på samma sätt som tryckta böcker.

– Det är otroligt viktigt för bokhandelns överlevnad, menar hon och berättar om de internationella aktörer som är på väg ta över den svenska marknaden.

– Amazon är redan på väg, menar hon. Och Amazon är otroligt mäktiga, de skulle kunna köpa hela den svenska bokbranschen. Så när, inte om, utan när, de stora internationella aktörerna kommer, måste Sverige agera som en aktör. Bokbranschen måste våga ställa krav.

Indieauthors

Tove Leffler konstaterar att e-boksfrågan är en infekterad fråga för biblioteken efter de strandade samtalen med förläggarföreningen.

– Läget är akut, men en lösning känns tyvärr långt borta, säger hon.

Stockholms stadsbibliotek, Publit och förlaget Ordfront har nyligen tagit saken i egna händer och Tove tror att vi kommer att se mer av förhandlingar med enskilda förlag, liksom att vi kommer att se mer av egenutgivare eller indieauthors.

– Boken Fifty Shades of Grey av E L James är en bok som ställt allt på ända, säger Tove och berättar att boken skrevs på nätet och lanserades som e-bok för att sedan bli en pocketbok och nu också inbunden.

– Helt tvärtom, konstaterar hon. Men, tillägger hon, jag tror att allt fler författare kommer att säga fuck you till bokförlagen och ta saken i egna händer och sköta allt själv. Författarna har större makt nu och sätter press på bokförlagen som måste inse att de måste finnas till för författarna.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet