Anne Bamford talar om kulturens roll för lärande

Anne Bamford visar hur man med rörelser kan förhålla sig till matematiska principer. Under förra veckan gästade hon Sverige och talade hur kreativt skapande kan få effekter för elevers skolgång. FOTO: Fredrik Svedemyr

GÖTEBORG Professor Anne Bamford har under flera år forskat på det kreativa skapandets roll för elevernas lärande. Nyligen gästade hon Göteborg och visade hur kreativt skapande i skolan ger bättre möjligheter för elever att möta framtiden.

Bild på Anne Bamford. FOTO: Fredrik Svedemyr

Anne Bamford är professor på School of Art i London. Under två dagar förra veckan gästade hon Tibro och Göteborg. Hennes forskning visar bland annat att barn som håller på med någon form av konstnärligt skapande är mer positiva till skolan och skolkar mindre. FOTO: Fredrik Svedemyr

Anne Bamford är professor vid School of Arts i London. Hon har under flera år forskat kring hur kreativa processer utvecklar oss och ger elever kapital för framtiden.

– Den här pojken är en designer. Han har designat hatten och klänningen. Han har ritat mönstret. Inte bara det. Han delar sina mönster på internet och låter andra barn sy upp hans kläder. Min poäng är att underskatta inte barnen. Lyckligtvis har den här pojken en lärare som ger honom material, inspiration och utmaningar, berättar Anne Bamford och visar ett foto på en liten pojke i dagisåldern.

– Barnet är redo att ta sig an världen. Vi kan tala om olika typer av kapital som ett sätt att förbereda barnet med saker som behövs i livet, fortsätter hon.

Det kan handla om ett kreativt kapital, som ger en möjligheter att hitta lösningar och anpassa sig efter olika omständigheter. Det kan också handla om ett estetiskt skapande som genererar ett innovationskapital och utvecklar förmågan att komma med nya idéer.

– Tyvärr bygger ofta skolsystemet på att övertyga eleverna om skolans idéer, säger Anne Bamford.

Skapa lust

En kulturupplevelse kan också skapa en skön känsla och öka det spirituella kapitalet. Men inte minst kan ett möte med musiken, en workshop i graffiti, ett konstprojekt i skolan eller vad det nu handlar om förändra framtiden.

– Det kan vara något som vid ett givet tillfälle förändrar ett barns liv, säger Anne Bamford och berättar om hennes egen skolgång. Hennes första år kantades av dåliga resultat och en auktoritär lärare. Men i femte klass kom en vändpunkt. Hon fick en ny lärare, som jobbade med drama och arrangerade bland annat en konsttävling på biblioteket.

– Jag vann och tänkte att jag nog är lite konstnärlig. Plötsligt blev det roligt att gå till skolan. Det var tack vare Mrs Holmen jag senare i livet kunde stå i Reykjavik och presentera min forskningsrapport för Unesco, berättar hon vidare.

Huvudresultaten i forskningsrapporten The Wow Factor

  • Konst förekommer i de flesta länders läroplan.
  • Det finns dock ett glapp mellan vad som sägs och vad som faktiskt genomförs ute på skolorna.
  • Vad som är konstundervisning skiftar från land till land.
  • Det finns en skillnad mellan undervisning i konstämnen och undervisning genom konst.
  • Konstundervisning har inverkan på barnen, skolan och det omgivande samhället.
  • Fördelar med konstundervisning fanns endast då undervisningen hade hög kvalitet.
Källa: Artikel av Carl-Magnus Höglund i Pedagogiska magasinet nr. 4 2009

Kreativa frågor

Anne Bamford skrev för några år sedan boken The Wow Factor, en forskningsrapport för Unesco, där hon undersöker estetiska ämnen och lärande i 170 olika länder. Inte helt förvånande i sammanhanget kommer hon fram till att estetiska ämnen har en tydlig positiv effekt på elevers lärande. Det handlar inte enbart om att ge ämnen som konst, musik, drama eller andra estetiska uttryck utrymme på schemat. Utan det handlar även om att tänka utanför den berömda boxen och låta kreativitet och estetik genomsyra alla ämnen.

– De flesta barn kan svara på vad tre plus tre är. Men om man vänder på det och frågar: Kan du ge mig allt som blir sex? Man får säkert fyra plus två och fem plus ett, men kanske också helt andra svar, säger Anne Bamford.

Lärande i andra rum

Finland är ett exempel på ett land där man har goda studieresultat i en internationell jämförelse och där man också har satsat på estetiska läroprocesser. Men Anne Bamford understryker samtidigt att det inte enbart handlar om att slänga in estetiska ämnen på schemat. Det måste finnas en kvalitet i undervisningen.

– Det kan bli läpparnas bekännelse ibland när man säger: Ja vi satsar på kultur i skolan och så handlar det om att plocka fram kritorna på fredagar när barnen är trötta. Då tar man inte det på allvar, säger hon.

Lärande behöver inte alltid ske i ett klassrum. Hon visar siffror på att nio av tio elever upplever att de lär sig bättre utanför klassrummet och här kan också biblioteket ha en central roll.

– Biblioteken kan vara avgörande. Det är ett speciellt ställe för både utbildning och kultur. Ett kommun- eller skolbibliotek behöver inte vara bunden av samma struktur som skolan och det tror jag är vitaliserande för barns lärande, säger Anne Bamford.

Se mer om Anne Bamford

Föreläsningen i Göteborg kommer senare att läggas ut på Kultur i Västs hemsida. www.kulturivast.se

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet