Biblioteksbyggnader i ny databas

DANMARK I den nya databasen Libraybuildings.info hittar du information och bilder av de finaste biblioteksbyggnaderna i Europa. Tanken är att varje land ska välja de fem mest inspirerande biblioteken och lägga in bilder och information om biblioteken.

– Vi hoppas att databasen ska skapa en plattform för diskussioner om hur man skapar inspirerande och utmanande bibliotek, säger initiativtagaren Jens Thorhauge, tidigare direktör i 15 år vid Styrelsen för Bibliotek og Medier i Danmark, nu pensionerad med egen konsultverksamhet.

From collection to connection

Jens Thorhauge fick idén till databasen under sin tid som ordförande i det europeiska nätverket Naple Forum. Nätverkets syfte är bland annat att främja strategier för nationell bibliotekspolicys och inspirera till utveckling av bibliotek.

– Biblioteken förändras snabbt i hela Europa och detta återspeglas också i biblioteksbyggnaderna, menar Jens Thorhauge. Från att ha varit en plats för boksamlingar är biblioteken nu i ständig utveckling och används som mötesplats och utvecklingsrum för olika målgruppers behov. Jag tycker det är intressant att se olika lösningar på det, och bland annat sådana lösningar kan man hitta i databasen.

Utsidan spelar roll

Att biblioteksbyggnaden är fullständigt avgörande för bibliotekets genomslagskraft är Jens Thorhauge övertygad om. En biblioteksbyggnad ska vara en byggnad som man lägger märke till och ser menar han och ger två exempel.

– Den svarte diamant i Köpenhamn och Asplunds fantastiska hus i Stockholm är två ikonbyggnader som gjort att alla känner till vad husen har för funktion. Men mina personliga favoriter i databasen är Malmö stadsbibliotek och Kulturvaerftet i Helsingör som båda har skapat nytt i liv i staden.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet