De laborerar för framtidens bibliotek

Bibliotek 10 i Helsingfors    FOTO Helsingfors stadsbibliotek

HELSINGFORS Förväntningarna på det framtida biblioteket i Helsingfors är stora. Just nu är man inne i fas två i den arkitekttävling som pågår kring det nya centrumbiblioteket. Går allt enligt schemat ska det finnas ett vinnande förslag till sommaren nästa år. Samtidigt pågår ett omfattande arbete kring innehållet i det kommande biblioteket.

– Om du tänker dig ett sjukhus. Som patient kan jag ha åsikter om miljön och kanske hur jag blir bemött. Men jag har sällan åsikter om hur jag ska opereras. Våra användare har stora förväntningar och älskar sitt bibliotek. Många vill ha ett traditionellt bibliotek. Men det är vår uppgift och vår profession att hitta det nya och överraska, säger Maija Berndtson, biblioteksdirektör i Helsingfors.

Parallellt med arkitekttävlingen pågår just nu något som närmast kan beskrivas som en slags laboratorieverksamhet på en del håll i Bibliotekshelsingfors.

– Vi försöker testa i existerande bibliotek och därmed visa vad vi sedan vill skapa i det nya centrumbiblioteket, berättar Maija Berndtson vidare.

Möta olika behov

Bland annat har man i en rad projekt testat saker som singelkväll på biblioteket. Under planering är just nu barnkalas med sagotema.

– När vi talar om tystnad. Hur ska ett sådant ställe vara? Vad är det jag önskar när jag vill koppla av? Vi försöker hitta vad man menar med de här begreppen och hur man kan möta olika behov. Som kund i biblioteket vill man ha tysta lokaler, men också olika typer av mötesplatser. Det är hela tiden dessa kontrastpar. Vi försöker även testa en digital verkstad med 3D-skrivare och annan utrustning och som kan bli ett utrymme dit du som kan tekniken kan komma och lära andra, säger Maija Berndtson.

Bild på Maija Berndtson

Unikt Biblioteksdirektör Maija Berndtson ser det framtida centrumbiblioteket i Helsingfors som ett kommande flaggskepp för hur man kan utveckla biblioteksrummet. Hon framhäver även bibliotekets något unika prägel jämfört med andra kulturinstitutioner. – Det är besökaren som har huvudrollen, säger hon. FOTO: Maisa Korhonen

Ett flaggskepp

Eftersom processen är i ett ganska tidigt skede finns det i dagsläget mest tankar och förväntningar kring vad som kommer ge det nya biblioteket i Helsingfors substans. Inget konkret är formulerat. Tekniken är naturligtvis en sida av verksamheten och här har man bland annat hämtat inspiration från Samsung biblioteket i Korea eller Younsei Samsung Library, som det mer formellt heter.

– Vi får ju utgå från de förutsättningar vi har här. Men vi försöker titta på hela tekniken och se hur vi kan använda det på ett nytt sätt. Kanske ska det inte vara så mycket lösa apparater som står, utan mer integrerat i lokalen, säger Maija Berndtson vidare.

Det finns inget politiskt beslut på centrumbibliotekets vara eller icke vara. Det kommer att klubbas efter det vinnande arkitektförslaget är korat. Maija Berndtson är inte speciellt bekymrad över att det skulle bli något stopp, men tycker samtidigt att det är viktigt att redan nu spegla den framtida verksamheten för det politiska etablissemanget.

– Det är viktigt att visa mycket av verksamheten för politikerna. Jag tror också ett synliggörande kan hjälpa de redan existerande biblioteken att höja sin status, säger hon.

På Bibliotek 10 lockar idag verksamheten cirka en halv miljon besökare per år. Det finns en förhoppning om att det nya biblioteket ska kunna locka mellan 1,5 till 2 miljoner besökare.

– Det finns så många kommersiella lokaler i centrum och biblioteket är viktigt för att det behövs ett kulturellt centrum. Det kommer ligga väldigt fint mittemot riksdagshuset och jag hoppas man lyckas skapa en symbolbyggnad som rimmar med en verksamhet som ändå är lite annorlunda, säger Maija Berndtson.

Bygger för framtiden

I Finland har biblioteken spelat en viktig roll i nationsbyggandet. Helsingfors har redan idag ett tätt nät av 37 bibliotek runtom i staden. Det största ligger i stadsdelen Böle med sina 3 300 kvadratmeter. De administrativa delarna ska bli kvar i Böle för att maximera de publika delarna i det framtida centrumbiblioteket, som ska stå klart 2017 – hundra år efter den finska självständighetsförklaringen.

– Vi har kvar våra gamla bibliotek, som fortsatt kommer att fungera som närbibliotek i sina områden. Förverkligandet av ett nytt centrumbibliotek skulle även hjälpa de andra att kanske förnya sina lokaler. Vi har diskuterat med kulturministeriet om att centrumbiblioteket kan vara ett flaggskepp för hur ny teknik kommer påverka biblioteksrummet. Bibliotekslokalerna måste också följa tiden på något sätt. Hade inte biblioteken förändrats alls, skulle vi inte ens ha barnbibliotek. Kanske inte internet heller för den delen. För att skapa framtidens bibliotek behöver vi det här, säger Maija Berndtson.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet