Ledare Framsidan nr 4 2012

Ingen ska behöva ringa på dörren

Bibliotek är lika med demokrati. Allt i biblioteket ska ta sin utgångspunkt i ett demokratiskt synsätt. Innehållet, verksamheten, arbetsformen allt ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och fria val. Detta är ju själva biblioteksuppdraget. För att lyckas med det uppdraget så krävs det fortlöpande uppmärksamhet på en rad faktorer, inte minst det fysiska rummets utformning, dess öppenhet och tillgänglighet. Byggnaden eller lokalen ska självklart ha hög fysisk tillgänglighet, lätt avhjälpta hinder ska enligt lag vara borttagna, naturligtvis. Men tillgänglighet och öppenhet har också en annan sida. Biblioteket måste vara inbjudande, kännas tillmötesgående, öppet på ett sätt så att alla känner sig välkomna.

 

pfizer viagra pharmacy

Biblioteksbyggnader har genom tiderna byggts som pampiga byggnader. Inte sällan för att tillgodose beslutsfattares och arkitekters behov av att göra avtryck i sin samtid. Många sådan fantastiska och vackra biblioteksbyggnader, både nya och gamla, finns runtom i Sverige och utomlands. Byggnader är ofta uttryck för sitt innehåll. Tydliga exempel på detta är polis- och tingshus vars utformning i tegel och betong alltid har varit uttryck för makt. Göteborgs helt nya rättscentrum är trots mängden glas i fasaden ett kolossalt maktkomplex som får varje fortkörare på gatan utanför att trampa på bromsen. Bibliotek fungerar på samma sätt, det gamla biblioteket i tegel uttrycker kunskapens tyngd och talar om för besökaren att här gäller en seriös avsikt som inträdesbiljett. Det nya biblioteket i glas och stål där fliten från alla läsplatser lyser ut i novembermörkret. Hur många har inte trampat på bromsen inför detta och känt att biblioteket är nog inget för mig.

Behoven styr hur vi bygger biblioteken, ibland blir det större, ibland mindre. Malmö stadsbibliotek är ett stort och spännande exempel med dubbla byggnader och dubbla utmaningar vad gäller öppenhet och känsla av att som besökare känna sig inbjuden. Två imponerande byggnadskroppar som var och en tydligt speglar sin samtid i teglet och glaset. Den gamla delen ”Slottet” är en tidigare museibyggnad från 1900-talets början som blev bibliotek 1946. Den nya delen ”Ljusets kalender” från 1997 är en byggnad till stora delar i glas som kan inge en känsla av katedral. Tillsammans ger de ett monumentalt intryck som säkert kan skapa en känsla av osäkerhet och tveksamhet om att hos många besökare när de ska ta klivet över tröskeln. Jag gissar att man funderat över den utmaningen vid åtskilliga tillfällen genom åren.

 

I Göteborg håller huvudbiblioteket stängt ett par år för om- och tillbyggnad. Under tiden upprätthålls en del av servicen genom ett par nytillkomna och tillfälliga bibliotek. Ett av dessa bibliotek ligger i en tidigare pälsbutik. Läget är utmärkt, ett stenkast från centralstationen och Nordstans köpcentrum. Det är ett helt opretentiöst bibliotek i en liten lokal med mycket begränsat utbud i förhållande till det stängda huvudbiblioteket. Ändå är biblioteket mer eller mindre fullsatt hela tiden. natural viagra drug Kanske inte så konstigt, det är ju rätt litet, men kan det också ha betydelse att det är just så opretentiöst som det är. Ett enkelt hängställe som alla vågar slinka in på. Långt från den kulturella tyngden som bäddar in huvudbiblioteket på Götaplatsen. Självklart ser vi fram emot ett om- och tillbyggt huvudbibliotek i Göteborg, men hur ska man ta med den inbjudande och opretentiösa enkelheten dit när det väl är dags att slå upp portarna igen?

Bild på Bengt Källgren, länsbibliotekarie, Kultur i Väst

Bengt Källgren, länsbibliotekarie, Kultur i Väst. FOTO: Helén Andersson

I Grästorp, en liten kommun i Västra Götaland, invigde man efter år av diskussioner ett nytt kulturhus med bibliotek hösten 2012. Bygget innebar en mindre stadsförnyelse i Grästorp, torgmiljön där kulturhuset ligger fick en helt annan och mycket mer lockande karaktär. På andra sidan huset ligger stationen och en passage genom byggnaden förbinder torget med stationen. På väg till tåget kan man

låna en bok och ta en fika i kaféet. Den nya byggnaden i Grästorp ger förutsättningar att skapa ett tillgängligt kulturhus öppet för alla, en demokratisk mötesplats i kommunen. Satsar man dessutom på generösa öppettider så är uppdraget fullgjort och man blir ett spännande exempel för andra att ta efter.

Text: Bengt Källgren, länsbibliotekarie, Kultur i Väst

 

 

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet