Nytt år, nya rutiner

UMEÅ Vid årsskiftet fick lånecentraler, depåbibliotek och Internationella biblioteket förändrade uppdrag och nya roller. Detta innebär bland annat att Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå från årsskiftet är hela Sveriges lånecentral.

– I stort sett är allt som förut och lånen går som vanligt, säger Madelein Enström, enhetschef på Sveriges depåbibliotek och lånecentral.

Uppdrag

Det är Kungliga Biblioteket, KB, som beslutat att landets tre informations- och lånecentraler ska bli en och att den ska ligga i Umeå. Beslutet innebär bland annat att fjärrlåneförfrågningar som tidigare gått till lånecentralerna i Malmö och Stockholm, nu istället ska skickas till Umeå.

Beslutet om en lånecentral innebär att resurserna för den kompletterande medieförsörjningen på nationell nivå minskar, menar Madelein Enström. Samtidigt betonar hon att alla region- och länsbibliotek fortfarande har samma ansvar som tidigare och att lån i allt större utsträckning söker sig nya vägar där regioner eller kommuner i mindre kluster, hjälper varandra. En modell Madelein tror kommer att bli mer formaliserad i framtiden.

– Dessutom, poängterar hon, kommer vi noga att följa upp vårt nya uppdrag under året och vi betraktar det här första året som ett prövoår.

FAKTA

Ny hemsida är under uppbyggnad och tillsvidare finns information och kontaktuppgifter på www.minabibliotek.se/ils

Läs mer om nya uppdrag och rutiner: www.kb.se

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet