Profilen – Anette Eliasson

I Mölndal har hon hittat rätt

MÖLNDAL Hon tar med sig kunskapen till golvet. Anette Eliasson har gjort en resa i bibliotekslandskapet, från Bibliotekshögskolan via Regionbibliotek Halland till bibliotekschef i Mölndal. Med sig i bagaget har hon inte bara nya perspektiv. Hon har även en drivkraft att stärka både medarbetare och bibliotekets rumsliga gestaltning.

Röda ballonger hänger i taket. Vid fönstret snett bakom ett bord med snacks och päroncider står en tjej och spelar fiol. Folk strömmar in i den nyrenoverade entrén till Mölndals stadsbibliotek.

– Vi fick pengar för att jobba med teknikutveckling på biblioteket. I samband med det ville vi växla upp det och utveckla vårt arbetssätt i samklang med nya krav på delaktighet från medborgarna. Ur ett sådant perspektiv är det svårt att inte tänka på rummet, säger Anette Eliasson.

I det som nu formerar det nya rummet på Mölndals stadsbibliotek har man sedan oktober nya självbetjäningsautomater och nya diskar. Den enkla tanken, som inte sällan motiverar olika typer av tekniska lösningar, är att skapa mer tid åt användaren. Samtidigt vill man även hitta en mer jämlik nivå i mötet. De nya diskarna står som små öar i rummet. Besökarna kan ställa sig bredvid och bli en mer aktiv part i servicen.

– Vi hade tidigare stora diskar. Här på stadsbiblioteket hade vi en disk som nästan var som ett fort. Vi satt lite myndigt bakom disken och folk fick komma fram. Även om vi inte har den bilden själva är det en bild i folks ögon. Alla i biblioteksvärlden tycker vi ska ha jämlika relationer med användarna. Nu har vi skapat ett bredvidperspektiv, berättar Anette.

Bild på Anette Eliasson. FOTO: Fredrik Svedemyr

Utvecklar tillsammans Anette Eliasson trivs bland sina medarbetare i Mölndal. Tillsammans jobbar de med en rad olika utvecklingsfrågor kring det digitala såväl som det fysiska rummet. FOTO: Fredrik Svedemyr

Mellan teori och praktik

Att skapa förändring och bygga förutsättningar för bra verksamhet är något som har gått som den berömda tråden genom Anettes karriär.

– Jag började på Bibliotekshögskolan och blev efter mina studier anställd som amanuens. Tanken var att jag skulle bli doktorand. Men jag kände i det läget att jag var mer intresserad av hur man kunde tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken, säger Anette, som efter en tid i högskolevärlden tog klivet till biblioteksgolvet.

Hon jobbade en tid på ett skolbibliotek i Lilla Edet. Men som en bumerang som hittar sin hand, var hon efter en tid tillbaka i korridorerna på Bibliotekshögskolan i Borås. Det var också under det här stoppet på resan genom bibliotekslandskapet som hon kom i kontakt med länsbibliotekens värld. Anette höll i en rad kurser i bland annat regionalt utvecklingsarbete. Det blev också en brygga till en tjänst som konsulent och sedermera som regionbibliotekarie på Regionbibliotek Halland.

– Jag ville jobba vidare med att använda forskningen i praktiken. Jag tror det är en överlevnadsfaktor för biblioteken. Det var väldigt roligt att kunna jobba med utvecklingsfrågor och var stödjande, berättar Anette vidare.

Inte alltid i takt

För drygt ett år sedan blev det ytterligare ett stopp på resan. Den här gången som bibliotekschef i Mölndal.

– Det känns som att jag nu jobbar på riktigt. Det finns ett starkt engagemang i Mölndal och här ser man också resultat, säger Anette.

Inte minst har Mölndal positionerat sig i den litterära fåran genom satsningar på förskoleverksamhet med litteraturprofil. En satsning som också innebär ett nära samarbete med biblioteket. (Läs om Svejserdalens förskola i Mölndal i Framsidan 3 2012) Den goda viljan till gränsöverskridande samarbete tar sig även uttryck i projekt som Modersmålsbiblioteket. Här jobbar biblioteket tillsammans med Barnomsorgs-, utbildnings- och modersmålsenheten samt skolbiblioteken för att stärka barn och ungas språkkunskaper och stimulera till läsning.

Andra resultat av ett starkt engagemang är bibliotekets samarbete med familjecentralen i Lindome. En barnbibliotekarie är knuten till verksamheten. Hon medverkar i föräldrargrupper och är en resurs i frågor som exempelvis handlar om litteratur och språkstimulans.

På den digitala sidan har man utvecklat en integrerad webbplats med en del mervärdeslösningar i katalogen, som extra information om böcker och författare från olika digitala källor. Man har även skapat ett eget mobilt gränssnitt, där låntagarna kan söka i katalogen och administrera sina lån.

– Det är fantastiskt roligt att jobba tillsammans med medarbetarna i Mölndal, som är så utvecklingsorienterade, fortsätter Anette, som brinner för att tillämpa ett forskande förhållningssätt i sitt arbete. Samtidigt är det också ett förhållningssätt som inte alltid är helt enkel.

– Retoriken är snabb och praktiken är långsam. Det kan finnas en otakt, eftersom man kanske har olika föreställningar. Men det är inte desto mindre intressant att jobba med förändringsarbete, säger Anette.

Ett tongivande förändringsarbete inför framtiden är ett nytt bibliotek i Mölndal. I dagsläget ser det ut som att de planer på ett nytt bibliotek i ett köpcenter som presenterades under en Halmstadkonferens för ett antal år sedan, inte riktigt kommer ta form. Men i takt med att tonerna kring det som skulle bli ett bibliotek i ett köpcenter har klingat ut, ser andra lösningar dagens ljus. Inte minst som behovet av ett nytt bibliotek kvarstår.

– Vi fick ett uppdrag att göra en förstudie på ett bibliotek på gågatan. Arkitekterna tillsammans med Mölndalsbostäder ska ta fram ett förslag. Som det ser ut idag har vi för små lokaler. Vi behöver ett större bibliotek där det finns läsplatser och grupprum. Vi behöver även utrymme för att ha föreläsningar och andra aktiviteter på biblioteket. Vi behöver helt enkelt mer plats för mölndalsborna, berättar hon.

En bra idé

Dagens bibliotek ligger i Folkets hus, vid torget snett emot kommunhuset. Ett läge som kanske inte direkt följer dagens rörelsemönster för mölndalsborna. Kommunen har inlett ett nytt samarbete kring planerna på ett nytt centrum. Enligt planerna är ambitionen att bland annat skapa fler mötesplatser för kultur. Mot bakgrund av detta blir också ett nytt bibliotek en viktig del av ett nytt centrum i Mölndal. Tanken är att förstudien ska presenteras kring årsskiftet. Blir det sedan grönt ljus från politikerna kan det finnas ett nytt bibliotek i Mölndal tidigast 2017. Det kanske inte blir samma ikonbyggande som karaktäriserade de tidigare visionerna. Samtidigt har biblioteket andra värden än de rent arkitektoniska. Anette talar gärna om biblioteket som motor i den lokala utvecklingen, där kanske ett koncept som Idea Store ligger nära till hands. Ett bibliotek där inte bara litteraturen står i fokus, utan även lärandet. En plats för folket, som Anette Eliasson med stor kunskap och en spirande inspiration gärna är med och utvecklar.

Fakta
Namn: Anette Eliasson
Jobbar: Bibliotekschef Mölndal
Bor: Göteborg
Familj: Dotter på 21 år
Intresse: Biblioteksutveckling.
Just nu på nattduksbordet: En bok om hur man har samtal, Johannes Anyurus En storm kom från paradiset, Gunilla Thorgrens Ottar & kärleken.
Läser helst: Tycker om att läsa, men mer fackböcker än skönlitteratur.
Det visste du inte om Anette: Hon har jobbat som busschaufför i Stockholm.

– Bibliotek är en bra idé. Man delar på resurserna. Det finns ingen annan institution som har det demokratiska uppdraget att vara en öppen plats för alla. Det är en viktig del av samhället, som inte precis blir mindre viktig och det är kul att se om man kan bidra till att göra den bättre, säger hon.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet