Framtidens bibliotek i fokus

STOCKHOLM I veckan arrangerades konferensen Framtidens bibliotek 2013. Bland föreläsarna fanns representanter från Holland, Danmark och Sverige och fokus låg på att få deltagarna att lära sig ha ett långsiktigt strategiskt perspektiv på biblioteksutveckling.

Drygt 50 deltagare från Boden i norr till Vellinge i söder hade tagit sig till Stockholm för att låta sig inspireras och lära sig hur ett bibliotek genom rätt lokaler, miljö, aktiviteter och digital strategi kan attrahera besökarna. Det är det privata Conductives konferenser som nu ger sig in i biblioteksbranschen och i programbladet skriver företagets VD att målet med konferensen är att ge verktyg och arbetssätt som leder till förbättring och utveckling av den egna verksamheten.

– Vi är väl medvetna om alla andra bibliotekskonferenser, säger projektledare Ellen Agné, Men vi tror att ett internationellt perspektiv lockar och vi planerar fler konferenser med internationella föreläsare.

Ny era

Elsbeth Kwant

Elsbeth Kwant

Bland föreläsarna finns bland annat en holländsk innovationsspecialist, en svensk utvecklingskonsult och en dansk bibliotekschef. Här fanns också representanter från Årets bibliotek i Värmland, en kultur- och fritidschef från Lidköping och så konferensens huvudtalare; Elsbeth Kwant från Koninklijke Bibliotheek i Haag där hon arbetar med marknadsföring och tjänsteutveckling. Koninklije Bibliotheek motsvarar Kungliga Biblioteket i Sverige och med delvis samma uppdrag att verka för gemensamma standard och organisera samordning och hantering av digitalt material

– I ett historiskt perspektiv har den digitala utvecklingen gått så oerhört fort, konstaterade hon. I det perspektivet måste vi inse att när vi utvecklar är det för framtiden och inte för oss som arbetar eller utnyttjar biblioteken idag.

– I en digital era måste vi också byta perspektiv och prata mer om tillgång än om biblioteken samlingar. Numera är det användaren som väljer åt biblioteket, inte biblioteket som väljer åt användaren.

Nya bibliotek

Utvecklingskonsult Åke Westh pratade bland annat om framtidens bibliotek 3.0 som handlar om framtidens bibliotekslandskap för lärande och upplevelse.

Utvecklingskonsult Åke Westh pratade bland annat om framtidens bibliotek 3.0 som handlar om framtidens bibliotekslandskap för lärande och upplevelse.

I förra veckan invigdes det nya biblioteket i Lidköping och i Aarhus i Danmark pågår bygget för fullt av stadens nya bibliotek i multimediahuset Dokk1. Annika Stedner är Kultur- och fritidschef i Lidköping och Knud Schulz är bibliotekschef i Aarhus kommun i Danmark. Båda har erfarenhet av att få ett nytt bibliotek att matcha det livslånga lärandet och den digitala eran, och båda har erfarenhet av samarbeta med det lokala samhället i utvecklingen av det nya biblioteket.

– Bibliotekets mål kan inte nås utan partnerskap och samarbete i det lokala samhället, konstaterade Knud Schulz och berättade bland annat om den mentala byggarbetsplats de har byggt upp på huvudbiblioteket för att kunna prova möbler och program innan de blir verklighet på Dokk1.

– De är också ett sätt att få medborgarna involverade och att få dem att förstå att det nya biblioteket blir något annorlunda. Här kommer vi att använda såväl väggar, golv och tak på ett inspirerande sätt.

I Lidköping var placeringen av det nya biblioteket föremål för en folkomröstning och Annika Stedner berättade om den långa vägen från idé till färdigt bibliotek där hon bland annat tagit hjälp av utvecklingskonsult Åke Westh.

– Han hjälpte oss bland annat att förstå att en inredning är mer än bara möbler, att den ska stötta lärprocesser, fungera som mötesplats och vara av högsta kvalitet.

Åke Westh var inbjuden som föreläsare på konferensen och pratade mycket om bibliotekets roll som mötesplats och om att biblioteket borde ta ett större ansvar och få en ökad helhetsyn gällande lärande och kunskapsförsörjning.

– Biblioteken måste tänka långsiktigt och gestalta rummet så det stöder bibliotekets verksamhet och inte blir ett hinder.  Bibliotekens roll som kunskapsförsörjare kommer att bli allt viktigare, så för att veta hur ni ska jobba nu måste ni försöka se biblioteket i ett tioårsperspektiv och fundera över hur biblioteket ska se ut och fungera 2023. Både när det gäller inredning och verksamhet.

Både Knud Schulz och Annika Stedner hade ytterligare en gemensam erfarenhet. En erfarenhet som många bland konferensdeltagarna nöjda skrev ner för att inte glömma.

– Fatta beslut i sista minuten, tipsade Knud Schulz. Mycket händer på vägen och hur ska ni veta två år i förväg hur verksamheten ska se ut.

– Vi ändrade bland annat belysning ända in i det sista, berättade Annika Stedner. Och vi bytte till och med inredningsdesigner en gång för att vi skulle bli riktigt nöjda.

Årets bibliotek

Karen Bertrams, bibliotekarie och innovationsspecialist på ProBiblio i Nederländerna, var en av deltagarna som pratade om att nyfikenhet, ökad förändringsvilja och samarbete med nya partners ger biblioteket nytt liv.

Karen Bertrams, bibliotekarie och innovationsspecialist på ProBiblio i Nederländerna, var en av deltagarna som pratade om att nyfikenhet, ökad förändringsvilja och samarbete med nya partners ger biblioteket nytt liv.

Bibliotek Värmland utsågs till Årets bibliotek 2012 för sitt samarbete mellan biblioteken i länet. Med ledstjärnan Brukaren i centrum har de bland annat utvecklat ett gemensamt lånekort och ett gemensamt bokbestånd.

– Vi ser många vinster med vårt samarbete, berättar Camilla Källgren som är IT-konsulent på Länsbiblioteket i Värmland.

– Framförallt sätter vi ofta på oss låntagarens glasögon och för oss är delaktighet ett viktigt ledord, tillägger Anna Christina Rutquist, länsbibliotekarie Länsbibliotek Värmland. Genom att samverka har biblioteken dessutom höjt sin status.

Om sina erfarenheter av att jobba i team och om att samarbeta, berättade också Karen Bertrams, bibliotekarie och innovationsspecialist på ProBiblio i Nederländerna.

– Samarbeta med era besökare och var öppna och flexibla, tipsade hon. Var inte rädd att prova nya saker.  Det inspirerar, lovade hon och berättade om sina erfarenheter av att involverar barn i utvecklingsarbetet av ny barnavdelning.

– Vi kan lära mycket av barnen så var inte rädda för att ta er friheten att prova. Och samarbeta gärna med professionella professioner i ert utvecklingsarbete och hämta inspiration genom internationella utblickar, tipsar hon. Just do it!

FAKTA

ProBiblio, Provincial service organisation for libraries in North- and south Holland.

I senaste numret av Framsidan kan du bland annat läsa mer om Lidköpings nya bibliotek.

Här finns också flera artiklar om biblioteksrum och biblioteksdesign

Länk till senaste numret. Klicka här

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet