Lustfylld plats för läsning

GÖTEBORG Bokcirklar.se är en digital mötesplats för alla läsare. I början av november flyttade Bokcirklar.se in i en ny webbmiljö och snart är det återigen dags för omröstningen till Stora Läsarpriset här.

Delar av styrgrupp och redaktionsgrupp Från vänster:  Krister Hansson, Susanne Sandström, Jenny Kihlberg, Gunnar Südow, Lotta Aleman och Hanna Johansson

Delar av styrgrupp och redaktionsgrupp Från vänster: Krister Hansson, Susanne Sandström, Jenny Kihlberg, Gunnar Südow, Lotta Aleman och Hanna Johansson

I veckan hade Bokcirklar.se styrgrupps- och redaktionsmöte på Kultur i Väst i Göteborg. Bland annat diskuterades den nya webben och omröstningen och val av kategorier till Stora Läsarpriset 2012.

– För 2012 har vi valt fem kategorier, berättar Hanna Johansson, projektledare Bokcirklar.se. Det är årets roman, årets debut, årets diktsamling, årets tecknade serie, eller grafiska roman, samt årets barn- och ungdomsbok. Jag är nöjd med sidans upplägg och det är redan många som röstat.

Drag av facebook

Det har hänt en hel del på den nya webbsidan Bokcirklar.se. Styrgruppen har tagit hjälp av en webbyrå för att göra sidan enklare och för att nå såväl bibliotekspersonal som allmänhet.

– Den nya sidan liknar till vis del upplägget på facebook, men med fokus på bokcirklar och boksamtal, säger Hanna.

Förutom bokcirklarna och boksamtalen, som också kan vara i form av läsdagböcker, finns inbjudna gästbloggare där olika kulturpersonligheter bloggar två veckor i taget.

– Nästa steg är att bygga upp en chattfunktion, tillägger Hanna och poängterar att webben fortfarande till viss del är under utveckling och att mycket nytt och äldre material kommer på plats efter hand.

Klassiker

Under våren kommer Bokcirklar.se göra en satsning på att starta bokcirklar runt klassiker. I samband med detta kommer man också att inleda ett samarbeta med Bokpuffen.se. Det betyder att det kommer att gå att lyssna på ett inläst smakprov av aktuell klassiker.

– Det är oerhört roligt om vi med hjälp av Bokpuffens korta inläsningar kan ge ett smakprov på stil och agera teaser, säger Gunnar Südow, konsulent litteratur vuxna på Kultur i Väst.

– Framförallt ska Bokcirklar.se vara en lustfylld plats för läsning, tillägger Hanna som hoppas att Bokcirklar.se ska få en större spridning i landet.

– Via länsbiblioteken hoppas jag att vi når biblioteken och via redaktionsmedlemmarna hoppas jag att vi når allmänheten. Sidan får aldrig bli en intern biblioteksangelägenhet. Det är viktigt med balansen mellan bibliotek och allmänhet och mellan läsare och läsning.

 

FAKTA

Bokcirklar.se grundades 2007 av den då föräldralediga bibliotekarien Nina Frid.

Från och med hösten 2010 drivs Bokcirklar.se av Sveriges länsbibliotek med stöd från Statens kulturråd.

Besök Bokcirklar.se: http://bokcirklar.se/

Rösta på Stora Läsarpriset 2012: http://bokcirklar.se/stora-lasarpriset/

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet