Kungliga biblioteket ställer ut det vi tar för givet

STOCKHOLM Vissa saker följer oss genom livet utan att vi reflekterar över det. Vi tar det för givet. A4-arket är ett format och en kemisk sammansättning som dagligen är basen för alltifrån ett nyfött barns plats i den byråkratiska världen till en dödsattest. Konstnären Emma Kihl ställer ut sitt forskningsprojekt om A4-arket på Kungliga biblioteket.

Den 2 april öppnar utställningen A4-arket – en undersökning av vad som döljer sig i det mest vardagliga. Konstnären Emma Kihl ställer ut sitt senaste forskningsprojekt om A4-arket. Vi använder arket dagligen, men lägger sällan märke till det. Det vi ser är mötesanteckningar, brev, beräkningar, belopp att betala och saker att komma ihåg.

– Det är något vi alltid använder. När min dotter föddes fick jag fylla i ett ark. Vi fyller i formulär och skriver. Vi ritar skisser som sedan blir till byggnader. Jag ville undersöka arkets historiska och vardagliga perspektiv och hur vi använder det, säger Emma Kihl.

Undersökningen rör olika aspekter av arket, såsom historia, format och yta. Resultatet: ett manuskript, en film och ett inlånat material från det tyska standardinstitutet Deutsches Institut für Normung (DIN) som tog fram A-formatet, visas urval av platser i biblioteket.

Ting och plats

Emma Kihl är utbildad vi Kungliga konsthögskolan och verksam i Stockholm. Emma Kilhl har tidigare gjort forskningsprojekt som på något vis är kopplade till en plats. Bland annat har hon gjort utställningen Evig underhållsmaskin på en nedlagd folkparksteater i Kristinehamn och Parachute, en fallskärmsutställning på Arlanda. På motsvarande sätt finns det också en relation mellan hennes forskningsprojekt om A4-arket och Kungliga biblioteket.

A4-ark
”Först kommer bokstaven A, den första i alfabetet, och indikerar att det eventuellt finns en fortsättning – B, C och så vidare. Följd av siffran fyra, som talar om hur många gånger arket har delats från ett A0-ark. Sedan kommer ett bindestreck som delar orden A4-ark i två, men ändå håller det samman. Ark som kan betyda en kista, ett fartyg eller en förkortning för till exempel delstaten Arkansas, betyder här ett stycke papper i rektangulärt format.”

Emma Kihl

– Kungliga biblioteket är lite speciellt. Bara att komma in i specialläsesalen kräver en inskrivningsprocedur. Biblioteket med sina, blankettformulär och klassificeringslistor fungerar som en given presentationsyta för projektet, säger Emma Kihl.

Utställningen äger rum i den nyrenoverade Annexet på Kungliga biblioteket och håller på fram till 14 september. I anslutning till utställningen arrangerar Kungliga biblioteket även en programserie som bland annat tar upp arkets digitala transformation.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet