Meg 13

GÖTEBORG Just nu pågår andra upplagan av Meg – Mediedagarna i Göteborg. Årets tema är Parallella verkligheter och med hjälp av över hundra programpunkter belyses medielandskapet ur alla möjliga vinklar.

I jämförelsen med Bok- och Biblioteksmässan är Meg en liten mässa. Trots sin begränsade omfattning erbjuder Meg flera inflytelserika föreläsare från hela världen som till exempel nätanalytikern Evgeny Morozov och den politiske satirikern Lizz Winstead från USA.

Dessutom finns det två mindre, öppna scener med ett löpande program och när Framsidan på torsdagsförmiddagen besökte Meg var det scenen med namnet Molnet som lockade med rubriker som Framtidens bokhylla och Miljö och hållbarhet i medievalet.

Framtidens bokhylla

Rubriken är påhittig och lockade en del åhörare. Tyvärr var en av två föreläsare sjuk och den undersökning som presenterades hade kunnat vara intressant, men presentationen lämnade många obesvarade frågor efter sig.

Undersökningen det handlade om är gjord av analys- och strategiföretaget United Minds och handlar om bokläsning nu, i framtiden och vilka övergripande trender som påverkar utvecklingen av läsning av den tryckta boken. Trots att vi inte fick veta vilka som beställt undersökningen, vilka som ingått i den eller hur den genomförts, fanns det en del roliga upplysningar som ändå gav publiken valuta för att den satt kvar. Som till exempel att läsning av en tryckt bok uppfattas ge högre status än att läsa digitalt, att sängen är en favoritplats för bokläsning men att 12 procent väljer toaletten när de ska läsa en bok. Ett val av plats som tydligen dessutom avtar med åldern.

På frågan vad man helst skulle ta med sig på sin drömsemester kom den tryckta boken först, tätt följd av en grill och en dator. Och se upp med vad du har i din bokhylla; hela sex av tio granskar den och hela 64 procent tycker att böckerna i din bokhylla säger vem du är. En snygg anteckningsbok angavs också ge högre status än en bärbar dator och framtidens bokhylla trodde man kommer att fyllas av coffee-table-böcker, fotoalbum, unika, personliga böcker och böcker som ger status och som förstärker din position.

Miljö och hållbarhet i medieval

Bättre pålästa var Janne Gustafsson från Elanders och Martin Elofsson från Grafiska Företagen när de berättade om klimatsmarta alternativ och tog död på föreställningen att tryckta medier är en miljöbelastning.

– Ur ett miljöperspektiv finns det förstås både för- och nackdelar med både tryckt media och digital, sade Janne Gustafsson. Tryckt är det bästa alternativet när antalet läsare ökar, och när det digitala alternativet förbrukar mycket el i kombination med lång lästid och många utskrifter, är det ett sämre alternativ.

Grafiska Företag har tillsammans med Chalmers tagit fram en miljökalkylator som kan hjälpa till att välja miljösmarta alternativ vid tryck av media.

– Det är bättre för miljön att äta en hamburgare än att trycka en åttasidig broschyr i A4-format, hävdar Martin Elofsson. Men med hjälp av miljökalkylatorn kan vi ge tryckeriet klimatkompensation och därmed hjälpa miljön att framförallt sänka koldioxidutsläppen.

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet