DIK och cheferna

STOCKHOLM DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation och har cirka 22 000 medlemmar. Av dem är cirka 3 000 registrerade som chefer. Tillsammans med andra Saco-förbund stöttar DIK cheferna med bland annat ombudsmanna- stöd, ledarskapsutbildningar och god löneutveckling.

Det kan verka konstigt att som chef vara medlem i samma fack som sina medarbetare, men för Karin Linder, förbundsordförande i dik, är det inte svårt alls.

– dik sätter en ära i att försöka få sina medlemmar att göra karriär och eftersom vi har medlemmar med hög utbildning ska det vara en naturlig karriärväg att vilja bli chef.

Bild på Karin Linder

Lönen DIKs förbundsordförande Karin Linder ser bibliotekschefernas låga löner som en orsak till att det är svårt att rekrytera chefer i bibliotekssektorn. Foto: Helén Andersson

Egen avdelning

DIK har en egen avdelning som hjälper chefer genom bland annat riktad programverksamhet och en speciell chefsförhandlare.

– Särskilt inom bibliotekssektorn med många politiskt styrda bibliotek och oklara mandat finns det en del som behöver facklig hjälp, säger Karin Linder. Förutom att stödja vid konflikt eller när det är problem, försöker dik på olika sätt att jobba med att förändra synen på chefs- och ledarskap samt jobba med dess olika förutsättningar och villkor. Karin håller med om att det har blivit svårare att rekrytera bibliotekschefer och hon tror att lönen är en bidragande orsak.

– Det är klart att det måste löna sig att ta ett sådant stort ansvar, säger hon. Därför jobbar dik ganska mycket för att få upp lönerna så det blir attraktivt att vara chef.

Bryta trenden

Ett annat sätt att göra ledarrollen attraktiv är genom utbildning. För att hjälpa sina medlemmar att skaffa sig kompetens för att över huvud taget kunna söka högre befattningar, arrangerar dik ledarskapsutbildningar. En av de mer populära heter Vilja Våga Välja och arrangeras i år för femte gången.

– Vi har valt att kalla den för en ledarskapsutbildning därför att om man är chef tycker vi det är arbetsgivarens roll att stå för kompetensen, säger Karin Linder. Vilja Våga Välja är en processrelaterad kurs, förklarar hon. Du ska lära dig något om dig själv när du går den. Vem som helst kan bli chef, men vem som helst kan inte bli ledare. Och det finns de som gått kursen och som kommit fram till att de inte är någon ledare. Däremot borde fler bibliotekarier våga bryta trenden och söka chefstjänster. Vilja våga välja borde gälla.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet