En dag om läsning

HUDDINGE Bibliotek Huddinge och Centrum för lättläst arrangerade i veckan en högaktuell konferens om läsfrämjande för vuxna.

Dagen efter att en ny bibliotekslag diskuterades i riksdagen, hade ett drygt 60-tal intresserade från hela landet tagit sig till Vårbyhuset i Huddinge för en heldag om läsfrämjande. Temat för dagen var Svårlöst och lättläst och Biblioteket i Huddinge hade tillsammans med Centrum för lättläst satt ihop en dag med inspirerande föreläsningar med såväl experter som en mer oväntad infallsvinkel från en personlig tränare.

Nina Frid

Nina Frid

– Upplägget för dagen har varit min egen och andras nyfikenhet, säger Nina Frid, utvecklingsledare Bibliotek Huddinge. Vi ville också prata om hur biblioteken använder sig av lättlästa böcker och hur böckerna når den ovana läsaren.

Läsinlärning, kaffe latte och PT

Ninas och hennes kollegors nyfikenhet resulterade i en dag om att hitta nya metoder för att stärka läsandet bland vuxna och om hur man når ovana läsare. Som en grund att stå på inför resten av dagen, inledde professor emerita Karin Taube med att prata om läsinlärning.

– Läsning handlar om avkodning gånger förståelse av språk. Avkodning kan vi lära oss, men läsförståelse kräver träning, säger hon och påpekar att läsning hänger ihop med självförtroende och att lässjälvbilden kan påverka hela skolgången.

Det mest oväntade inslaget under dagen var när den prisbelönte personlige tränaren Stefan Silfvergren pratade om likheter mellan träning och läsning, mellan gymmet med biblioteket. och det visade sig vara en hel del.

– Alla mår bra av träning och alla mår bra av läsning, konstaterade han bland annat och föreslog en personlig bibliotekarie som läsvägledare.

Litteraturutredningen föreslog i sin utredning ett läslyft för Sverige. Mats Söderlund, författare, tidigare ordförande i Sveriges Författarförbund och numera Unesco-ledamot i Svenska Unescorådet, höll i sin föreläsning med, men tycker inte det räcker som mål.

– Jag saknar tydligt ansvar i politiken, agiterar han. Jag vill se handling, konkreta mål och pengar. Läsfärdighet är en nationell angelägenhet. Det borde regeringen inse och borde låta det få kosta. Det är dags nu, säger han och drömmer om en slags mjölkkampanj som på sin tid fick oss att bli ett lattedrickande folk.

– Jag drömmer om en slags Arla-organisation som tar ansvar för läsningen och det läsfrämjande arbetet, säger han och avslutar med att ge bibliotekarierna rådet att bli mer politiska.

– Ni måste höja era röster för att höras.

FAKTA

2012 tilldelades Nina Frid Svenska Akademiens bibliotekariepris för ”värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur”.

I samband med priset delas det dessutom ut 30 000 kronor till det bibliotek där pristagaren är verksam. Det är dessa pengar som Bibliotek Huddinge nu arrangerar en konferensdag om läsfrämjande för vuxna.

 

Läs mer om konferensen: http://bibliotek.huddinge.se/web/arena/enkat

Se hela konferensen: http://bambuser.com/v/3536112

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet