Fråga – svar om medarbetarskap

ALNARP Katarina Evengård började jobba på SLU-biblioteket 2008 och var med under uppstarten med arbetet kring medarbetarskap. Idag är hon funktionschef för det som heter Informationskompetens och lärandemiljö.

Bild på Katarina Evengård

Reflektion Katarina Evengård jobbar på SLU-biblioteket och har gjort en resa från medarbetare till chef. Här svarar hon på några frågor om medarbetarskap. Foto: Fredrik Svedemyr

Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan förr och nu?

– Jag tycker det är lite svårt att beskriva hur organisationen var innan. Jag var fortfarande ganska ny när medarbetarskapssatsningen började. Vi gjorde också en organisationsförändring ungefär samtidigt som medarbetarskapsarbetet startade. Skillnaden som jag upplever är nog en mix av både omorganisationen och medarbetarskapsarbetet. Det stora som har förändras under de senaste åren är att vi arbetar som ett bibliotek tillsammans över ortsgränserna och att det finns en vi-känsla. Här tror jag jobbet med medarbetarskap har varit betydelsefullt för medarbetare, att se och hitta sin roll i helheten och när det gäller hur vi kommunicerar med varandra

Varför tycker du det är viktigt att arbeta med medarbetarskap?

– Det är viktigt att som medarbetare ha en grundtrygghet i sig själv för att kunna hantera en arbetsvardag som blir alltmer komplex där det inte alltid finns givna svar på allting och där individens egna ansvar ökar. För att kunna utveckla vår verksamhet måste vi våga pröva grejer. Det är viktigt att alla kan ta initiativ och känna att det är ok att testa utan att vara helt säker på hur resultatet blir. Sen handlar det mycket om hur vi jobbar tillsammans. Att känna sig själv och kunna leda sig själv samt ha förståelse för att vi alla har olika kompetens och förmågor spelar stor roll i hur vi arbetar tillsammans. Kanske är det en klyscha men en sann sådan: Vi är ju varandras arbetsmiljö.

Hur har medarbetarskapsarbetet påverkat din resa genom biblioteket, från medarbetare till funktionschef?

– Jag känner att jag har utvecklats och ökat min självinsikt och blivit mer medveten om vilka styrkor jag har och vad jag behöver jobba lite mer med. Och jag känner också en trygghet i att det är okej att testa och öva. När jag tänker efter så har det nog faktiskt haft stor betydelse i att jag tog det steget.

Vad betyder det för dig rent personligen i din arbetsvardag?

– Generellt sett har jag börjat reflektera mer över hur både jag och andra agerar i olika situationer. Förståelsen för våra olika styrkor och olikheter har jag också med mig i kommunikationen med kollegor och i planering av projekt och arbetsgrupper. Nu upprepar jag mig lite, men just detta med att det är tillåtet att testa och att det också är okej att göra misstag tycker jag är viktigt. Jag försöker att både praktisera och förmedla det förhållningssättet. Sedan märker jag det självklart genom att jag jobbar med ansvarstagande och initiativrika medarbetare, vilket gör det roligt att leda.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet