Hon skapar läslust med The Walking Dead

LUND I en tid när svenska ungdomars läsförståelse minskar har intresset för olika typer av läshandledningar ökat. Inte minst i skolan. Högstadieläraren Melinda Galaczy lyckades hitta nyckeln till läsning för läsovilliga elever och skrev en lärarhandledning till Robert Kirkmans serieroman The Walking Dead. Under LitteraLunds andra dag presenterade hon sina erfarenheter.

– Jag hade en elev som inte ville läsa Flyga drake av Khaled Hosseini. Eftersom det var en litteraturanalys de skulle göra, sa jag till slut att han kunde ta med sig vad som helst och läsa. Han kom med serieromanen The Walking Dead. Jag såg först inte potentialen i det. Men när jag såg analysen såg jag att det fanns mycket att jobba med. Det var en mycket bra analys, MVG faktiskt, berättar Melinda Galaczy högstadielärare på Vångaskolan i Vellinge.

Miranda bad sedan skolbibliotekarien köpa ett antal exemplar av den berömda serieromanen om en postapokalyptisk zombievärld som också blivit en tv-serie.

– Men det är inte bara en historia om zombies. Det är också en historia om mänskligheten och varför vi beter oss som vi gör. Det är en civilisationskritisk serieroman. Den tar även upp viktiga frågor som finns med i läroplanen. För en svensklärare är det en dröm att kunna ge sina elever den här typen av läsglädje, säger Melinda vidare.

Utifrån denna aha-upplevelse kontaktade Melinda senare det svenska förlaget som ger ut The Walking Dead och frågade om hon kunde skriva en lärarhandledning. Tanken var att sprida den goda erfarenheten och samtidigt ge andra lärare en trygghet i att jobba läsfrämjande med serier.

– Jag som lärare tar sällan tag i saker jag inte kan eller känner mig trygg i. Den här handledningen är som en kudde att hålla i, säger hon.

Eget skapande

I handledningen tar hon upp olika förslag till hur en som lärare kan jobba med The Walking Dead. Efter en sammanfattning och introduktion till handledningen ger Miranda ett antal förslag till diskussionspunkter och hur en kan jobba vidare efter läsningen.

– Läraren kan välja efter behov och elevernas intresse. Det är ingen manual man måste följa, utan förslag. Jag kan jobba på mitt sätt och en annan lärare jobbar på sitt. Tillsammans med förlaget arrangerade vi efteråt en workshop i serieskapande, som inte handlade om zombies, utan om klassiskt serieberättande. Vi har också pratat om framtidsvisioner, där vissa elever valde att skriva noveller och andra gjorde stock motion filmer. Det egna skapande är en viktig del att ha med, säger Miranda.

Utanför skolan

Intresset att skriva den här typen av handledningar har ökat. Förlag som Hegas, som ger ut lättlästa böcker, har sedan ett antal år tillbaka gett ut läsnycklar till sina böcker. Även Alma ger ut läsnycklar till de prisbelönta böckerna. Här har man dock ett bredare tilltal och det handlar om att underlätta för en mer reflexiv läsning för en bredare målgrupp. Den här typen av nycklar eller guider till läsning är inte i första hand tänkt som en del av skolans undervisning. De kan vara verktyg för föräldrar, läsecirklar, såväl som lärare.

Från kontroll till perspektiv

Fakta

Olika typer av handledningar till böcker förekommer under olika namn. Hegas förlag och Alma kallar det för läsnycklar och går att hitta på deras hemsidor:
www.hegas.se
www.alma.se

Melinda Galaczys lärarhandledning finns att ladda ner gratis på Apart förlags hemsida:
www.apartforlag.se

I skolans värld finns det sedan tidigare olika läshandledningar som mer handlar om att ställa kontrollfrågor kring olika texter, där eleverna kanske får svara på frågor som: Hur många mål gjorde Anna? Att jobba med guider eller handledningar i det här sammanhanget handlar istället om att hitta perspektiv och möjligen svara på frågor som: Varför gjorde inte Anna det tredje målet? Det handlar också om att hitta vägar att jobba läsfrämjande och skapa ett mer kreativt och elevfokuserat arbetssätt. Ytterst kan det vara nycklar som ger nyfikenhet och ett sug efter mer.

– Jag jobbade med sju mycket läsovilliga herrar. När vi började med det här ville de inte sluta. Vi hade bara del ett på skolan. Fyra av killarna tävlade om att komma först till biblioteket för att låna nästa del, säger Melinda Galaczy.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet