Ny satsning på bibliotek i Västsverige

VÄSTSVERIGE Nu utvecklar Bibliotek i Väst sitt samarbete och lanserar en ny gemensam webbplats som bland annat erbjuder besökaren ett samlat och större utbud.

– I Stenungsund innebär det till exempel att vi går från 100 000 titlar till 500 000, säger Inger Thorsen, bibliotekschef i Stenungsund.

Bibliotek i Väst, BiV, är ett samarbete mellan biblioteken i Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Den nya webbplatsen biv.se erbjuder besökaren att enkelt hemifrån sin egen dator beställa, låna och låna om från hela utbudet från alla kommuner. Det är också möjligt att låna på ett bibliotek och lämna tillbaka på ett annat i en annan kommun.

– Våra ledord har varit att det ska vara enkelt och tillgängligt att använda bibliotekets tjänster, säger Inger Thorsen.

Biv.se är en interaktiv sida där biblioteken hoppas att besökarna ska betygsätta böcker, ge lästips och få inspiration till att läsa mer. För att alla enkelt ska lära sig hantera biv.se, kommer några av biblioteken att erbjuda workshops för allmänheten där en del dessutom kommer att specialanpassas för seniorer.

– En gemensam webbplats är en naturlig fortsättning på ett samarbete som har pågått sedan 2006 och på sikt planerar vi fler gemensamma evenemang som föreläsningar, författarträffar och barnaktiviteter, säger Inger Thorsen. Genom att samarbeta får vi fler arbetskamrater att bolla idéer med och kan dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser. Dessutom blir det mer kostnadseffektivt att dela på kostnader.

FAKTA

Biv.se invigs på Världsbokdagen den 23 april med happenings på alla bibliotek i de sex kommunerna.

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet