Stärkande chefsgrupp

Tydliga mål Elisabeth Aldstedt och Johanna Hansson initierade och ansvarar för chefsgruppen ELG där samtal och övning ska hjälpa enhetscheferna se tydliga mål, sammanhang, effekt och resultat av sina handlingar. Foto: Helén Andersson

 

STOCKHOLM Efter en omskakande omorganisation på Stockholms stadsbibliotek läggs det nu lite extra krut på ledarskap. Varje vecka ses enhetscheferna för samordning och ledarutveckling i en grupp de kallar ELG.

– ELG står för enhetschefernas ledningsgrupp, men det är egentligen ett lite missvisande namn eftersom det formellt inte är en ledningsgrupp, säger Johanna Hansson, områdeschef på Stockholms stadsbibliotek som tillsammans med Elisabeth Aldstedt, områdeschef för stadsdelsbiblioteken i Stock-

holm, har tagit initiativ till chefsgruppen. Johanna och Elisabeth ingår också i ledningsgruppen för Stockholms stadsbibliotek och utgör där en länk mellan enhetscheferna och den övriga ledningen.

– Vi ville jobba med enhetscheferna för att skapa samsyn och stärka det gemensamma i den här stora organisationen, förklarar Elisabeth. Och för att utveckla verksamheten ville vi identifiera och stärka ledarskapet som en strategiskt viktig fråga.

Hela havet stormar

2008 införde Stockholms stadsbibliotek en ny organisation med ny bemanningsstruktur.

I praktiken innebar det att det blev flera chefer med olika processuppdrag kopplade till

varje bibliotek och medarbetare som hade flera chefer på samma bibliotek. En svårarbetad organisation som också fick väldigt mycket kritik, såväl internt som externt.

– Det var verkligen hela havet stormar när den här organisationen startade och mycket interna svårigheter band upp en massa energi som gjorde att man inte kom till skott med verksamheten, berättar Johanna Hansson. Efter en utvärdering 2010 bestämdes det att organisationen skulle justeras. Man ville hålla kvar grundidén med att jobba i processer, men man koncentrerade sig på att lägga en lokal organisation för stadsdelsbiblioteken där varje chef nu ansvarar för alla processer och alla frågor som rör verksamhet, budget och personal på sina respektive bibliotek.

– Samtidigt identifierade vi en risk med att organisationen skulle falla tillbaka till gamla arbetssätt med ett antal kungadömen där man bara gjorde som man själv tyckte var bra, helt utan koppling till det gemensamma Stockholms stadsbibliotek, säger Elisabeth Aldstedt.

– Vi såg att ledarskapet var a och o, tillägger Johanna Hansson. Och i det sammanhanget ville vi också jobba med helheten.

Stärkande

Gruppens huvudsakliga syfte är att skapa samsyn och utveckla och identifiera gemensamma förhållningssätt.

– Vi pratar om sådant som är komplext och svårt med att vara chef och vi brottas med frågorna snarare än att bara fatta beslut, säger Elisabeth Aldstedt.

– Vi utgår ofta från rätt konkreta fall där vi med hjälp av gruppen stärker varandra och övar med till exempel rollspel, tillägger Johanna Hansson. Men vi pratar också mycket med utgångspunkt i strategier och det långsiktiga och vad det är som händer på vägen för att vi ska gå åt samma håll.

Chefsgruppen har nu varit i gång i cirka två och ett halvt år och både Johanna och Elisabeth ser att sammanhanget stärker cheferna och ger dem utrymme att dela med sig och jobba med sina utmaningar.

– Det kan ju finnas tendenser i en chefsgrupp att vilja vara bäst i klassen, säger Johanna Hansson. Här delar cheferna med sig av sina dilemman och genom att jobba med dem, hjälpa varandra och finnas i ett sammanhang, stärks de i sin chefsroll.

Genom att utmana och jobba med organisationskulturen har Johanna och Elisabeth också märkt att cheferna i gruppen har blivit mer ifrågasättande och har bättre grundade ställningstaganden i frågor som dyker upp.

– Det finns en konsensuskultur på bibliotek där alla är emot eller alla är för, menar Johanna Hansson. En homogen grupp med en röst. Att då våga ta steget att våga lämna flocken, det kräver mycket.

Gör skillnad

Att elg gör skillnad bekräftas av medarbetarenkäter som pekar åt rätt håll och gruppen

kommer att finnas så länge den gör någon nytta. Chefsgruppen utvärderas regelbundet, men både Johanna och Elisabeth är överens om att frågorna kring samsyn och ledarskap är något man aldrig blir klar med.

– Om energin i gruppen går på sparlåga eller om vi börjar prata matrecept istället, då är det dags att tänka på annat sätt, menar Johanna Hansson. Men vi försöker justera och variera innehållet efterhand och vissa möten är mer operativa än andra.

– Det är ett jobb som aldrig blir klart och det är delvis därför vi har valt att jobba med det här själva i stället för att ta in en konsult, säger Elisabeth Aldstedt. Vi vill höja medvetandenivån och lyfta frågan med att vara chef i alla aspekter.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet