Torbjörn Nilsson ny chef i Malmö

MALMÖ Han har jobbat med barnkultur i Malmö. Han är också skaparen bakom barn- och ungdomsfestivalen LitteraLund. Torbjörn Nilsson är kulturarbetaren som till slut bestämde sig för att knyta ihop sin akademiska karriär och bli bibliotekarie. Nu återvänder han till Malmö som stadsbibliotekarie.

I ett hörnrum med utsikt över parken och hamnen har Torbjörn Nilsson sitt kontor på Helsingborgs stadsbibliotek. Hur utsikten kommer att bli från hans kommande arbetsrum vet han inte idag, men möjligen kommer han kunna se Kungsparken klä om till vår i sin nya roll som stadsbibliotekarie i Malmö.

– Det finns mycket som är sympatiskt i tankegodset kring Malmö stadsbibliotek. Det som är viktigt för mig är bibliotekets kärna och att verksamheten snurrar kring det navet. Det handlar om läsning, kunskap och om att lyfta de delar som bibliotek alltid har stått för, säger Torbjörn Nilsson, som under april tillträder sin tjänst.

Bild från Malmö stadsbibliotek

Nya vyer Debatten kring Malmö stadsbibliotek har periodvis varit intensiv. För Torbjörn Nilsson är mycket av det som händer i huset helt i linje med vad han anser vara en viktig uppgift för biblioteket. Inte minst när det gäller Internationell författarscen, bibliotekets arbete med barn- och unga och Lärcentrum. Samtidigt vill han fördjupa arbetet med att nå målgrupper som idag inte är så aktiva besökare. Foto: Helén Andersson

Fördjupa visioner

Debatten kring Malmö stadsbibliotek har stundtals varit intensiv. Hans företrädare Elsebeth Tank initierade tillsammans med personalen på biblioteket visionen om ”The Darling Library in the World – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek.” 2008. Det övergripande målet med strategin var att nå fler av stadens invånare både fysiskt och digitalt. En av utgångspunkterna i strategin var att 2/3 använder biblioteket till annat än att låna böcker. För att möta detta skapade man bland annat utrymme för en författarscen under devisen ”ut med böckerna och in med författarna”. En devis som också väckte starka åsikter. I dagsläget har man gjort en uppdatering, där man avser att fördjupa arbetet inom ett antal givna områden. Ett fördjupningsarbete som Torbjörn Nilsson nu tillsammans med sina nya medarbetare ska driva vidare.

– Jag kommer till ett ställe som genomsyras av en kultur och en tydlig målbild och det känns bra. Det finns mycket som är skapat under Elsebeth Tanks ledning, men även andra lager av visioner som är skapade tidigare. En stor del av de målbilder som finns är helt okontroversiella när det exempelvis gäller Internationell författarscen, barn och unga eller Lärcentrum. Jag tycker också det är viktigt att jobba vidare med att erbjuda tjänster för människor som idag inte besöker biblioteket och jobba med mångspråkighet, säger Torbjörn Nilsson.

Leder med hjärtat

Samtidigt framhäver han att varje ny chef måste ha en verktygslåda och ett förhållningssätt som överensstämmer med ens personlighet. Torbjörn Nilsson företräder vad man kan säga är en ganska vanlig ledarstil i offentlighetens Sverige. Han håller i den övergripande planeringen och delegerar.

– Det är en kombination av att målstyra och ge befogenheter. Det är en balansgång som också måste förankras i ett större sammanhang, som för ett bibliotek kan vara förhållandet till staden eller kommunen. Det är viktigt att kunna kommunicera och vara tydlig med ramar och uppdrag. Därefter ska det vara fritt och finnas utrymme för tankar, säger han och tillägger att det också måste finnas plats för värme.

– Jag kan påpeka att något inte riktigt följer den målbild vi ska jobba mot. Fast med ett stort hjärta, fortsätter han.

Spelar i samma lag

I någon slags organisationsteoretisk mening tänker Torbjörn Nilsson på biblioteket utifrån en struktur med olika team, som jobbar med sina specialiteter och utifrån en gemensam värdegrund. En modell som är etablerad på många större bibliotek. Här ser han också sin roll som en coachande ledare, snarare än någon som tvunget måste skruva på varje

mutter i det dagliga maskineriet.

– Jag vill ha en organisation med kompetenta och självständiga grupper eller team, där jag kanske bara behöver gå in om det uppstår något dysfunktionellt. Det bygger på en decentraliserad idé, där vi alla är spelare i ett sammanhang, säger han.

Knöt ihop säcken

Torbjörn Nilsson är kulturvetaren som ville få lite spets på sina något spretiga kulturvetenskapliga studier i Lund. Ett sätt att knyta ihop den berömda säcken, var just att bli bibliotekarie. Han har tidigare jobbat som kulturchef i Hässleholm. Han har jobbat med

barnkultur i både Malmö och Lund. Inte minst är han känd som skaparen av LitteraLund, en arena för barn- och ungdomslitteratur där olika aktörer och konstformer möts för att ge näring åt barn- och ungdomslitteraturen. Hans tidigare erfarenheter utgör också en fond för den nyligen påbörjade mandatperioden som stadsbibliotekarie i Malmö. Bland annat tar han med sig ett förhållningssätt att jobba med samarbeten och det fria kulturlivet.

– Att bjuda in det fria kulturlivet kan vara ett stöd till kärnverksamheten. Genom exempelvis en barnföreställning kan biblioteket dra till sig barnfamiljer och då blir det en form av marknadsföring, säger Torbjörn Nilsson.

En stark kärna

I en intervju på helsingborg.se har han också resonerat kring att de etablerade kulturinstitutionerna måste vara beredda att ge av sina resurser till förmån för det fria kulturlivet. Nu är möjligen den institutionaliserade kulturen i Malmö inte riktigt densamma som i Helsingborg. Men Torbjörn Nilsson tror ändå på ett generöst förhållningssätt.

– Biblioteken blir ofta kontaktade av olika aktörer som har idéer kring samarbeten. Men det finns ofta inga pengar och det blir förlamande. Finessen tror jag är att ha en summa som inte är öronmärkt och ha beredskap för olika typer av samarbeten, säger han.

Samarbete handlar också om balans och att se sin roll i förhållande till andra. Biblioteket får inte går vilse i ett kulturellt landskap.

– Det är bra om du kan bli överraskad när du går till biblioteket och det är viktigt med upplevelser. Men det finns en risk att biblioteket ibland blir överbelastat och en plats med för mycket programverksamhet. Då får man fråga sig om det inte finns andra som gör det bättre. Vi får inte låta människor bli förvirrade över vart biblioteket tog vägen. Biblioteket måste vara starkt i sin kärnverksamhet och värna om sitt varumärke. Jag bottnar i den historiska dimensionen av biblioteket som en fri och demokratisk plats, dit alla människor kan komma och bli inspirerade i sin utveckling, säger Torbjörn Nilsson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet