Aktuell biblioteksstatistik

STOCKHOLM Kungliga Bibliotekets årliga statistik för offentligt finansierade bibliotek visar bland annat att digitala lån ökar, medan fysiska lån och besök minskar.

I rapporten Bibliotek 2012 framgår det att den totala utlåningen på folkbiblioteken minskade med två procent under 2012. En minskning med två procent gäller också de fysiska besöken.

Utlånen av barnböcker minskade med en halv miljon.

Samtidigt rapporteras att det digitala biblioteket ser ut att ha fått ett genombrott då utlån av e-medier och webbesöken hos de offentligt finansierade biblioteken ökade, samtidigt som fysiska besök och lån också minskade.

Forskningsbiblioteken är ledande i utvecklingen med 45 miljoner rapporterade lån från elektroniska bestånd och nio miljoner från de tryckta.

Enligt rapporten fanns det 1 187 bemannade folkbibliotek i Sverige 2012, vilket är en minskning med sex procent sedan 2009. Under samma period har ett av tio sjukhusbibliotek fått stänga.

 

FAKTA

Kungliga Biblioteket, är av regeringen utsett att ansvara för Sveriges officiella biblioteksstatistik och den 28 maj publicerades rapporten Bibliotek 2012.

Hitta rapporten: www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet