Berättelser på väg

ÖREBRO Bubblan – berättelser på väg, är en framgångsrik modell för hur man kan arbeta med att nå barn som inte kommer till biblioteket på sin fritid.

Plötsligt står den kanske där i ditt bostadsområde, på din badplats eller på en festival du besöker. En blåmålad husvagn som kallas för Bubblan och som under sommarhalvåret turnerar runt i Sörmlands, Västmanlands- och Örebro län för att inspirera barn och unga att skapa egna berättelser.

– Om barnen inte kommer till oss, får väl vi komma till dem, säger Ann Catrin Eriksson när hon tillsammans med Sylvia Blomberg och Christina Stenberg, konsulenter vid de tre länsbiblioteken, presenterade projektet Bubblan – berättelser på väg, under Biblioteksdagarna i Örebro.

Samarbete

Projektet är ett samarbete mellan de tre länen och mellan olika yrkeskategorier och kompetenser. Utgångspunkten har hela tiden varit att nå barn som inte kommer till biblioteket på sin fritid och att man ville pröva ett nytt uppsökande arbetssätt i biblioteksverksamheten.

– Vi ville jobba med okonventionella metoder och hämtade bland annat inspiration från den mobila enheten Spotmobilen i Danmark, berättar Ann Catrin.

– Det var viktigt att det inte var en bokbuss, utan att det var ett erbjudande från biblioteket där barnen kunde vara med och påverka aktiviteterna, tillägger Christina.

– Och att den skulle finnas där barn och unga befinner sig på sin fritid, poängterar Sylvia. Inte på skolan, förskolan eller andra typer av institutioner.

Den mobila enheten innehåller inte några böcker utan bygger på barns- och ungas fantasi, berättarlust och delaktighet.

– Vi vill ha berättandet i fokus. Inte boken, säger Ann Catrin. Vi vill få ut det läsfrämjande arbetet utanför biblioteket och vi har Barnkonventionen som en självklar grundsten. Speciellt artikel 31 som säger att varje bar har rätt till lek, vila och fritid.

– Och vi har gjort ett medvetet val med att inte nämna ordet bibliotek därför att det är barnens berättelser som är i fokus, tillägger Christina. Och kanske lockar det några fler om vi är lite mystiska, ler hon.

Bubblan

För att få de bästa idéerna till en rullande berättarverkstad intervjuades barn i 11 – 12-årsåldern och deras synpunkter och idéer har hela tiden varit vägledande i arbetet.

– Vi har använt de flesta av idéerna från intervjuerna, men en del kvarstår, berättar Ann Catrin med ett leende. Som en swimmingpool på taket till exempel.

Av intervjuerna framgick också att utsidan på den mobila enheten var viktig. Så när den gamla Polarhusvagnen från 1981 var inköpt, kördes den direkt till en verkstad för renovering och motivlackering.

– Det var viktigt att det inte blev för barnsligt och slutresultatet blev en knallblå fantasifarkost med motiv i airbrushteknik, säger Christina. Och en namntävling på en ungdomsfestival i Eskilstuna avgjorde att vagnens namn blev Bubblan – berättelser på väg, tillägger hon.

Erfarenheter

Projektets utvärdering visar att bibliotekens uppsökande verksamhet har utvecklats och att bibliotekets personal har fått nya metoder för lässtimulerande arbete.

– Projektet har till stor del handlat om att få barnbibliotekarierna att se utanför ramarna, att se att det behövs något mer, säger Christina. Det räcker inte att sitta rumpan på sitt bibliotek. Man måste våga prova.

– Och Bubblans styrka är att biblioteken når nya barn på deras fritid, på deras hemmaplan, tillägger Ann Catrin. Svagheterna hamnar på den praktiska sidan som att köra med husvagn och att hantera allt praktiskt. Men Bubblan kommer att rulla vidare så länge den klarar besiktningen.

– More Bubbles in the world, utropar Christina.

FAKTA

Med stöd av pengar från Statens kulturråd pågick projektet under åren 2010 – 2012 och är nu avslutat. Men Bubblan är en succé och många kommuner vill ta del av vagnen. Den är redan ute och rullar säsong 2013.

Läs mer om projektet i rapporten Bubblan – berättelser på väg: http://www.ltv.se/lanbib

 

Läs mer om andra, oväntade bibliotek i din närhet i nästa nummer av Framsidan som kommer i juni.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet