Biblioteksdagarna 2013

ÖREBRO Under onsdagen inleddes den elfte upplagan av Svensk biblioteksförenings bibliotekskonferens. Årets upplaga utspelar sig i Örebro där den svenska biblioteksbranschen under tre dagar kommer att kunna lyssna på såväl svenska som internationella storföreläsare, inspireras och mingla med kollegor från hela landet.

– Nu ska ni få vara med om något historiskt, för nu ska vi forma framtidens bibliotek, inledde Margareta Lundberg Rodin, ordförande i Utvecklingsrådet för nationell biblioteksstrategi på Svensk Biblioteksförening, ett av den första dagens parallellseminarium.

Biblioteksstrategi 2020

Genom en inledande workshop på konferensens första dag, tar Svensk biblioteksförening nu saken i egna händer och påbörjar ett arbete för en nationell biblioteksstrategi för Sverige. Till sin hjälp har de tagit Kairos Future som under ett års tid ska genomföra en genomarbetad omvärldsanalys som på sikt kommer att fungera som ett underlag.

– Vi kommer att börja här idag för att inspireras och höra vilka framtida roller för bibliotek ni ser som möjliga. Att med er hjälp skapa ett underlag, förklarar Helena Olsson från Kairos Future.

De drygt 100 deltagarna delades in i grupper om åtta som fick i uppdrag att under fem minuter fundera över vad som borde vara framtidens roll för biblioteken. Ett kreativt sorl och livliga diskussioner spred sig i lokalen när sedan en fundering från varje bord skulle väljas ut, skrivas ner och lämnas in.

– Tack ska ni ha, ni har nu bidragit till den första tankeplattformen till en ny biblioteksstrategi, sade Helena Olsson och berättade att Kairos Future nu kommer att plocka ut trender runt om i världen, sedan skapa och placera en bibliotekstrategisk världskarta i omvärlden, vilket till sist kommer att mynna ut i en rapport med en klar strategi som Svensk Biblioteksförening kan föra vidare in i en framtida debatt.

 Ny rapport

En lag från 2011 slår fast att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Men många skolor bryter fortfarande mot lagen, det visar en ny rapport från Svensk Biblioteksförening som presenterades under eftermiddagen. Det är Barbro Thomas som på uppdrag av Svensk Biblioteksförening genomfört lägesbeskrivningen och kunskapsöversikten, och det var också hon som presenterade sina slutsatser.

– Hälften av landets elever saknar fortfarande tillgång till ett bemannat skolbibliotek och en av sex saknar helt skolbibliotek. Hur blev det så här, undrar hon och menar bland annat att det är en prioriteringsfråga, men också att skolbibliotekarierna har en svag yrkesidentitet och ser å sin roll som en bisyssla.

Barbro Thomas presentation var underhållande och stundtals ganska bitsk, men budskapet var tydligt.

– Den ekonomisvaga kultursektorn har adopterat frågan. Det är dags att utbildningsområdet återtar initiativet och ett extra stimulansbidrag vore inte orimligt. Mer samlade insatser med tydliga motprestationer så skulle en godtagbar standard kunna uppnås inom rimlig tid.

 

FAKTA

Hör Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening, prata om rapporten ”Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek”, på SR:s Kulturnyheter http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5530610

Läs hela rapporten http://www.biblioteksforeningen.org/

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet