Kreativiteten tar plats på biblioteket i Nossebro.

NOSSEBRO Att kasta upp bollen i luften och se hur den landar kan ibland vara nyckeln till bra verksamhetsutveckling. I Nossebro utmanar personalen bibliotekets fysiska rum genom att bjuda in konsten. Det är ett sätt att visa skaparkraft såväl som att höja människors självförtroende.

– Det är också ett sätt att tänka nytt och använda biblioteket till något annat. Här kan hända vad som helst, säger kultur- och bibliotekschef Rigmor Persson.

I tisdags invigde biblioteket sin satsning Kreativa biblioteket. Alla bjöds in att inta biblioteksrummet med sin konst. 35 olika aktörer har tagit plats mellan böcker, på väggar och hyllor.

– Det är första gången vi gör det och det är roligt att vi kan blanda professionella med amatörer, berättar Rigmor Persson vidare.

Bild på fiskar i fönstret

Från teaterkuliss till akvarium. På Nossebro bibliotek i Essunga kommun ger man plats åt skarparglädje genom satsningen Kreativa biblioteket. Det är ett sätt att synliggöra konst såväl som självförtroende. Samtidigt väcker det tankar om hur man kan använda biblioteksrummet på ett nytt sätt. FOTO: Fredrik Svedemyr

Fiska fram

Att få fram allt material till utställningen manifesterar samtidigt en samarbetsanda i Nossebro. Föreningar, skola, privatpersoner och andra kreatörer har lämnat in över hundra olika bidrag. Men i åtminstone ett fall har också Rigmor Persson aktivt lockat fram en smula maganiserad skaparglädje.

– Det kom in en lärare och jag skojade och sa att de nog var sämst i hela kommunen. De hade inte lämnat ett enda bidrag. Hon sa att de inte riktigt hade hunnit få fram något. Jag tyckte de kunde ta något de redan hade på skolan och att de inte behövde komma med något nytt, berättar hon.

Några dagar senare kom läraren tillbaka med några fiskar i papp, som hade varit en del av en kuliss i en skolföreställning. Fiskarna bildar nu ett akvarium i ett av fönstren.

Andra bidrag som nu fyller biblioteket är gestalade läsminnen, axplock ur kommunens konstsamling. Och på en hylla står ställer Daglig verksamhet Essunga ut fågelholkar i olika kreativa tolkningar, från rock-holken till åsikts-holken.

Bild på vulkanmodell

Flera aktörer ställer ut på biblioteket. Från skolbarn till etablerade konstnärer. Det är mix av allt där kreativiteten står i fokus. FOTO: Fredrik Svedemyr

En plats där det händer

Bakgrunden till satsningen Kreativa biblioteket var en konstvandring som Nossans allmänna konstförening och Essunga kommun arrangerade under några år. Sedan föreningen upphörde har nu biblioteket tagit över bollen. Men istället för en konstvandring blev biblioteket en konsthall.

– Detta är en plats som finns mitt i stan. Det är många som tycker det är roligt när det händer mycket på biblioteket och vi har inte varit rädda för att ge utrymme. Vi tog exempelvis bort gardiner för att hänga en mobil. Plötsligt såg vi att det var en jättebra plats för exponering. Detta väcker tankar om hur vi kan använda biblioteksrummet, säger Rigmor Persson.

Våga ta plats

Biblioteket har tidigare fått pris från Essunga kommun för sitt aktiva arbete. Man jobbar gärna med koncept och har bland annat haft Förskolan på biblioteket, där förskollärare själva har fått hålla i sångstunder med barnen.
– Vi pratar mycket om hur vi kan stärka varandra och skapa en arena för det som görs ute på förskolor och på andra håll i kommunen. Det är ett sätt att visa vad andra kan, säger Rigmor Persson.

Bild på Rigmor Persson

Kultur- och bibliotekschef Rigmor Persson betonar biblioteksrummets möjligheter att ge näring åt människors förmågor och självförtroende. Det kan handla om att gestalta sina läsupplevelser i små bokmärken eller hålla i en sångstund på biblioteket. – Här kan allt hända, säger hon. FOTO: Fredrik Svedemyr

På samma sätt är också Kreativa biblioteket som koncept ett led i att lyfta både skaparkraft och stärka människor i deras tro på sig själva.

– Jag skulle gärna vilja koppla det till entreprenörskap. Det kan handla om ungdomar som kanske inte tror på sina idéer. Här ger vi dem och alla andra ett utrymme och uppmanar folk att ta plats. Det finns ibland en tanke om att man inte ska förhäva sig. Här får alla ta plats, säger Rigmor Persson.

 

 

 

Framsidan på plats

Utställningen pågår till och med 30 maj.

Vill du tala om vad som händer på ditt bibliotek?

Hör av dig till redaktionen:

redaktionen@framsidan.net

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet