Sociala medier-pris till Joakim Jardenberg

BORÅS Joakim Jardenberg fick idag ta emot Sociala medier-priset under konferensen Mötsplats sociala medier i Borås.

– Möjligheterna har aldrig varit så stora som nu och vi har aldrig förstått så litet som nu.

Det hävdade Joakim Jardenberg i sitt tal när han tog emot Sparbanksstiftelsen Sjuhärads nyinstiftade Sociala medier-pris på 100 000 kr under tisdagens konferens Mötesplats sociala medier i Borås.

Att återerövra eftertanken var ett tema för Joakim Jardenbergs anförande. Vi behöver vända och vrida på saker för att komma rätt i den nya verkligheten, menade han vidare.

– Digitaliseringen skapar inte genast ett bättre samhälle, men den skapar förutsättningarna för ett bättre samhälle. Möjligheterna har aldrig varit så stora som nu, men vi låter ibland utmaningarna skymma sikten, framhöll han.

Konferensen ägde rum på Stadsteatern i Borås och lockade över 200 personer. Den digitala verkligheten är en del av det politiska samtalet och ett stort antal politiker fans på plats. Bland annat gav Leif Pagrotsky sin syn på sociala mediers roll i politiken. Pagrotsky menade att det inte går att vinna val eller göra politisk karriär via sociala medier eller att de ens är i närheten att bryta redaktionernas makt över agendan i det offentliga samtalet.

– Men de sociala medierna är ändå en fundamental omvälvning. Aldrig förr har så många skrivit och blivit lästa av så många, sa Leif Pagrotsky.

Juryns motivering för att ge Joakim Jardenberg priset är

  • för ett ihärdigt och uthålligt arbete för öppenhet och transparens,
  • för sitt brinnande intresse för användning och utveckling av sociala medier inom offentlig sektor,
  • för sitt mod att använda sig själv som exempel,
  •  för sin stora pedagogiska förmåga när han delar sin kunskap,
  • för att vara en inspiratör och folkbildare i det nya digitala landskapet.

 

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet