Tre stora föreläsningar

ÖREBRO Förutom många parallella seminarier erbjöd Biblioteksdagarnas andra dag också på tre gemensamma storföreläsningar. Det var tre vana föreläsare som fick konferensdeltagarna att både reflektera och att skratta.

Lisa Bergh är generalsekreterare i den svenska sektionen av Amnesty International, Erik Fichtelius är vd för UR, Public Service, och Lena Adelsohn Liljeroth är kulturminister. Alla tre hade demokrati och bildning som utgångspunkt, och alla tre betonade bibliotekens roll och betydelse i sammanhanget. Särskilt Lisa Bergh gjorde intryck när hon pratade om tillståndet runt om i världen, om enskilda öden  och om vikten av yttrandefrihet.

– Här är biblioteken viktiga och påverkar allt.

Bild på Lena Adelsohn Liljeroth

Lena Adelsohn Liljeroth gästade Biblioteksdagarna och talade bland annat om att vi alla kan glädjas åt att biblioteken har en stark ställning. Hon underströk även att det är viktigt med utbildade bibliotekarier, även om inte detta står specificerat i förslaget till ny bibliotekslag som väntas träda i kraft i januari nästa år. Foto: Fredrik Svedemyr

Bra lag

Samma dag som kulturministern pratar på Biblioteksdagarna, finns en debattartikel införd i Nerikes Allehanda. Debattartikeln är skriven av kulturministern och hon betonar såväl där som i sitt tal på konferensen bibliotekens betydelse för demokratin och bibliotekens uppgift att bidra till kunskap, information och fri åsiktsbildning.

– Biblioteken har en viktig roll för demokratins innersta väsen, menade hon. Ni har ett arbete att vara stolta över.

I diskussionerna efter offentliggörandet av förslaget till ny bibliotekslag har bland annat frånvaron av bibliotekarierna och dess roll i lagen diskuterats en hel del.

– Jag tar chansen och lyfter frågan, sade kulturministern. Jag personligen tycker att bibliotekarierna är viktiga. Utan en bibliotekarie blir det lätt en boksamling utan aktualitet.

– Bibliotekarierna har också en stor betydelse för att väcka läslusten hos barn och unga. Läsning och läsförståelse är en av våra stora demokratiska utmaningar. Ett prioriterat område hos regeringen och ett område där biblioteken kan göra skillnad. Det skulle behövas en nationell kampanj för att få igång läsandet bland vuxna.

– Jag tycker den nya lagen blir bra, avslutar hon.

Bild på Erik Fichtelius

Erik Fichtelius varvade gammal fin teknik med dagens digitala. Han pratade om vikten av det vidgade textbegreppet i pedagogiska sammanhang. Inte minst har Utbildningsradion UR en viktig roll i vårt livslånga lärande med fritt tillgängliga klipp på webben. Det gäller bara att kunna fiska rätt i ett hav av metadata och sökbegrepp. Foto: Fredrik Svedemyr

Det vidgade textbegreppet

Erik Fichtelius höjde förväntningarna skyhögt när han inledde sin föreläsning med att deklarerar att nu tänkte presentera ett helt nytt didaktiskt verktyg, energisnålt och snyggt. Ur kulissen plockar han fram en kornblå flanellograf och publiken jublar. Ännu mera skratt blir det när han förklarar begreppet metadata med ett antal färgglada fiskar som alla har var sin märkning, och ett spö som fångar upp.

– Det är tack vare er bibliotekarier vi nu kan söka och sprida våra program på UR, säger han lite mer allvarligt. Men det är svårt med sökord och UR:s hemsida vänder sig till allmänheten. Så även om alla fiskar har en märkning, så har de inte agn och resultaten blir olika beroende på vilket ord man väljer att söka med.

Fichelius menar att UR:s 14 000 program är ett didaktiskt stöd för en duktig pedagog och att framtidens undervisning allt mer kommer att ske med hjälp av ljud och bild.

– Det sker en förändring i undervisningen i hela världen nu. Det vidgade textbegreppet finns från förskola till universitetsnivå där studenter kan ta del av stora stjärnföreläsare via nätet, och fortsätta analysen och diskussionen på sitt campus. Men, varnar han. Det får inte bli en Hollywoodkultur inom föreläsningsområdet för universitet och högskolor. Vi får inte bli beroende av bara amerikanska stjärnföreläsare

– På de ställen där AV- centralen har gift sig med skolbiblioteket, där kommer bibliotekets och bibliotekariens roll drastiskt att förändras. För bibliotekarierna har kompetensen som lärarna saknar.

– Och, avslutar han. UR kostar lika mycket för Public Service som Melodifestivalen. Det är inget fel på underhållning, men det är ett val vi gör och det är dags att flytta fram kunskap och bildning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet