Staffan Rydén ny kulturchef för Västra Götalandsregionen

GÖTEBORG Till ny kulturchef för Västra Götalandsregionen har Staffan Rydén utsetts. Han kommer närmast från tjänsten som högskolerektor och prefekt för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

– Det ska bli spännande att få jobba med kultur med en ny infallsvinkel, särskilt som Västra Götaland har ett mycket högt anseende när det gäller kulturfrågorna, säger Staffan Rydén.

Bild på Staffan Rydén

Staffan Rydén blir ny kulturchef i Västra Götaland. Foto:Johan Wingborg.

Staffan Rydén är i grunden statsvetare men har också en karriär som operasångare. I mitten av 1970-talet var han med om att bilda Folkoperan i Stockholm, där han senare även blev VD. Under perioden 1997-2008 var han bland annat biträdande teaterchef och vice VD vid Dramaten. I flera år satt han i styrelsen för Stiftelsen Ingmar Bergman och han har även varit evenemangschef i Stockholms stad. Sedan 2010 är Staffan Rydén rektor och prefekt vid Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Drivkraft och diplomati

– För mig har det känts viktigt att vi på kulturchefsposten får en person som både har erfarenhet av ledarskap och av kultursektorn. Vi har stora ambitioner i att utveckla kulturen i regionen, och många olika aktörer är och ska vara delaktiga. Det krävs både drivkraft och diplomati, både visioner och stabilitet. När rekryteringen inleddes i höstas var jag därför tydlig med att det kunde få ta tid att hitta rätt person, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Som kulturchef har Staffan Rydén uppdraget att med kulturens hjälp strategiskt verka för en hållbar utveckling i Västra Götaland. Så sent som förra året antog Västra Götalandsregionen en ny kulturstrategi för resten av 2010-talet.

Berika Västra Götalands kulturliv

– Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av kulturpolitiken och jobba med kulturen som en del av den regionala och hållbara utvecklingen. Samtidigt har jag möjlighet att påverka kulturens utveckling, säger Staffan Rydén, som under sin tid på Dramaten bland annat ledde arbetet med att ta fram teaterns första hållbarhetsredovisning. Han är också med i arbetet för att ta fram Göteborgs universitets gemensamma forskningsstrategi för hållbar utveckling.

– Med den breda bakgrund Staffan Rydén har, är jag övertygad om att han kommer att berika Västra Götalands kulturliv och Västra Götalandsregionens arbete för att förverkliga de kulturpolitiska ambitionerna. Jag är mycket glad över den här rekryteringen, säger Alex Bergström, kulturnämndens ordförande.

Staffan Rydén är 62 år och bor i Stockholm och Göteborg. Han tillträder tjänsten som kulturchef i Västra Götalandsregionen den 14 oktober.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet