De ger böckerna frihet

PARTILLE Partille bibliotek har under våren placerat ut fem bokhyllor på offentliga platser i kommunen där det passerar mycket människor. Verksamheten kallar de för ”Släpp böckerna fria” och hyllorna är redan en succé.

Den första hyllan placerade vi i Björndammen centrum som är ett hus med affärer, café, simhall och fritidsgård”, berättar Monica Vahlén, bibliotekarie på Partille bibliotek. Hyllan är fylld med böcker, ljudböcker, skivor och tidskrifter och används verkligen av alla.

Läsfrämjande reklam

Att placera hyllor ute i kommunen var en idé som för något år sedan växte fram när personalen på biblioteket började se konsekvenserna av en allt stramare budget med bland annat nedläggning av filialer runtom i kommunen.

– Vårt uppdrag att jobba utanför bibliotekets väggar fanns ju kvar och trots sämre ekonomi vill vi ju utveckla vår verksamhet, säger Monica. Så vi kläckte idén att vi kanske kunde placera ut snygga bokhyllor runtom i kommunen.

Att hyllorna skulle vara snygga var viktigt. Det fick inte se ut som en hylla med lite överblivna böcker som biblioteket inte vill ha. Därför satsades det på inköp av designade hyllor på hjul.

– Det är viktigt att hyllorna är enhetliga och med biblioteket som tydlig avsändare. För det handlar till stor del om att hitta nya vägar att nå ut till presumtiva låntagare, konstaterar Monica Vahlén. Att göra reklam för biblioteket helt enkelt.

Bild på Åsa Hellkvist, Monica Vahlén och Marli Pettersson

Enhetliga hyllor Åsa Hellkvist, Monica Vahlén och Marli Pettersson ansvarar för hyllorna som ingår i Släpp böckerna fria. En av hyllorna finns ännu kvar på biblioteket i Partille i väntan på sin plats i kommunen. Foto: Helén Andersson

Kontaktpersoner

Förutom hyllan i Björndammen finns det än så länge hyllor utplacerade på äldreboende, på trygghetsboende och på mödravårdscentralen i centrala Partille. Varje hylla har sin egen bibliotekarie som ansvarar för hyllans bestånd och på varje hylla finns fotografi och kontaktuppgifter till bibliotekarien.

Men det är inte bibliotekarien som ensam bestämmer vad hyllan ska innehålla och utbudet kan variera beroende på var hyllan är placerad.

– Vi har en kontaktperson på varje ställe och vi lyssnar mycket på vad han eller hon säger, berättar Marli Pettersson, bibliotekarie och ansvarig för en hylla på ett äldreboende.

– Men det får inte bli ett väntrumsbibliotek med bara lättbläddrade böcker, påpekar Monica Vahlén. Det ska vara böcker man kan ta med hem och läsa och vi försöker byta innehåll halvårsvis så innehållet kan ju också variera efter efterfrågan, tillägger hon och berättar att hyllan i Björndammen används så flitigt att hon där behöver byta innehåll varje kvartal.

Utlåningsstation 2.0

Bokhyllorna i Partille påminner lite om de utlåningsstationer som var vanliga förr, ett litet bibliotek där varje hylla rymmer mellan 60 och 70 böcker.

– Man kan kanske säga att hyllan är en 2.0 variant av en utlåningsstation, skämtar Monica Vahlén. Med den skillnaden att våra hyllor bygger på förtroende och det inte behövs något lånekort för att låna.

– Man läser på plats eller lånar och lämnar tillbaka till hyllan eller till oss här på biblioteket, tillägger Marli Pettersson. Och varje bok har en klisterlapp på pärmens insida som berättar att det är en Släpp böckerna fria-bok och vad det är som gäller.

Det fanns vissa farhågor för skadegörelse och svinn när första hyllan i Björndammen placerades ut, men både Monica Vahlén och Marli Pettersson är överens om att det har fungerat bra och att det är ett fåtal böcker som inte återlämnas.

– Det var inte en bok som stod på plats när jag bytte senast i Björndammen, så hyllan har verkligen använts, säger Monica. Och skulle det försvinna några böcker, eller om en bok skulle gå sönder, så gör det inget heller.

Släpp böckerna fria

De fem hyllorna i Partille får snart sällskap av ytterligare två, och ännu fler är på gång. Hyllorna har tagits emot positivt av såväl personal på platser de är placerad i, som av de som lånar och läser. Och både Monica Vahlén och Marli Pettersson tror på modellen att flytta ut biblioteket till platser där människor befinner sig.

– Våra hyllor är ett väldigt enkelt sätt, menar Monica.

– Egentligen handlar det bara om vad ekonomin tål, tillägger Marli. Hyllorna är ju en engångskostnad, böckerna tar vi ur våra samlingar och det är inte många timmars arbete för vår del.

Men att det här skulle vara en modell för framtidens bibliotek tror inte någon av dem.

– Det är fortfarande inte meningen det ska vara ett fullvärdigt bibliotek, säger Monica.

– Precis som namnet Släpp böckerna fria säger, så är böckerna på biblioteket fria att låna, påpekar Marli. Hyllan är bara ett smakprov.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet