En liter mjölk och en lånebok

KARBY Biblioteket i Karby har gemensam entré med ICA-butiken, har samma öppettider som ICA-butiken och erbjuder i stort sett samma utbud som huvudbiblioteket i Vallentuna.

Redan vid busshållplatsen ute vid E18 syns ica-butiken några hundra meter bort. Karby är ett samhälle med hög inflyttning och med många pendlare och butikens placering nära E18 gör platsen till en central knutpunkt för alla resenärer.

– I och med att bibliotekslokalen ligger där den ligger och är öppen så mycket, används den också till mycket, säger Isak Kullman, bibliotekarie och ansvarig för filialen i ica-butiken. Det är en väntsal till alla pendlare, folk sitter och pluggar eller arbetar här, eller bara hänger med kompisar. Och läser tidningar och lånar böcker förstås.

Bild på Isak Kullman

Meröppet Isak Kullman rekommenderar samarbete mellan butik och bibliotek och ser många fördelar.  – Det mest positiva är att tillgängligheten till biblioteket ökar. Foto: Helén Andersson

Samarbete

När ica-butiken i Karby byggdes gjordes det i kombination med ett postkontor. Med sitt relativt enskilda läge blev posten ofta utsatt för rån och lades så småningom ner. Biblioteket i Vallentuna tyckte att det var ett bra läge för en filial centralt placerad bredvid ica-butiken.

– Det var 1994, berättar Isak. Före min tid, men jag har fått berättat för mig att innehavaren av ica-butiken också tyckte det var en bra idé och att verksamheterna skulle kunna ha nytta av varandra.

Eftersom biblioteket bara är bemannat tre dagar i veckan, har samarbetet mellan biblioteket och ica-personalen under årens lopp utvecklats till ett tätt samarbete. Bland annat sätter ica-personalen upp färska dagstidningar varje dag, de tar emot beställningar och lämnar ut beställda böcker och det går att låna med sitt lånekort i kassan.

– Att det går att låna och hämta böcker i kassan är en uppskattad service. Butiken är öppen ända till klockan 21.00 på kvällarna, säger Isak. Men framförallt, tillägger han, håller ica-personalen ordning på lokalen när den är obemannad.

Utbud

Biblioteket innehåller cirka 4 000 titlar inklusive tidskrifter, ljudböcker och musik. 500 av dessa är tillfälligt lokaliserade till filialen och byts ut ungefär var fjärde månad. Det är viktigt att beståndet känns nytt och fräscht, menar Isak. Men de riktigt dyra böckerna, ljudböckerna och musiken plockas bara fram när biblioteket är bemannat.

– Det fungerade i ett halvår att ha cd-böckerna framme. Men sedan försvann fyra stycken på bara några dagar och vi beslöt att dra in det igen. Så allt stöldbegärligt har vi på en vagn som vi rullar ut när vi är här. Egentligen är det tråkigt eftersom det är många pendlare här som lånar ljudböcker. Men tyvärr räcker det med att en förstör och jag är inte beredd att ta risken.

Biblioteket har hjulförsedda bokhyllor som lätt kan flyttas undan när biblioteket används som evenemangslokal och utställningslokal, vilket det görs flera gånger om året. Och längst in i rummet finns ingången till en frisör vilket gör biblioteket till ett självklart väntrum.

– Eftersom biblioteket är öppet så mycket och används till så mycket annat, finns det ett behov av en dator eller ett trådlöst nätverk i lokalen, men än så länge säger kommunens it-avdelning nej till ett obevakat nätverk. Men det står högt på vår önskelista, betonar Isak.

Ökad tillgänglighet

Att det skulle bli konkurrens med försäljningen av böcker på ica-butiken, tror inte Isak är någon fara. De som väljer att köpa sin bok gör det av bekvämlighet och för att få det senaste. Och alternativet att kombinera ett bibliotek med en mataffär tycker Isak är en lyckad kombination, egentligen det ultimata eftersom en matbutik är något de flesta besöker varje dag. Men, säger han, det är viktigt att ica-butiken är med på det.

Fakta
Karby bibliotek är öppet alla dagar mellan 09.00 och 21.00.
Bibliotekspersonal finns på plats måndagar 15.00–19.00, onsdagar 12.00–16.00 och torsdagar 17.00–19.00.
Karby ligger i Vallentuna kommun några mil norr om Stockholm.

– Det skulle nog bli ohållbart om personalen på ica inte hjälpte till. Det kan bli lite stökigt ibland med utspillda drickor och glasspapper i bokhyllorna. Det är för och nackdelar med ett obemannat bibliotek, men vi vill ha det så här. Och fördelarna med ökad tillgänglighet till litteratur överväger.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet