En plats för kultur och nytänkande

Foto: Marieke van der Velden / Hollandse Hoogte (Philip Jintes)

AMSTERDAM På Amsterdams flygplats Schiphol är biblioteket ett skyltfönster för holländsk kultur. Det är också ett skyltfönster för bibliotek i sig och bidrar till att tänka nytt kring förmedling av poetiska såväl som kulturella upplevelser.

– Det är en stilla plats där du kan ta del av holländsk kultur i väntan på nästa flyg, säger Dick van Tol, programansvarig på Probiblio i Holland.

I juli 2010 invigdes flygplatsbiblioteket på Schiphol i Amsterdam. Det är ett samarbete mellan kultur-, utbildnings- och vetenskapsministeriet för att förmedla litteratur, film och musik med rötter i den holländska kulturen på en strategiskt vald plats. Flygplatsbiblioteket lär vara det första i världen och har också blivit uppmärksammat i tidningar som New York Times och fått fina utmärkesler. Under förra året besökte 350 000 resenärer det 90 kvadratmeter stora flygplatsbiblioteket, som ligger längs Holland Boulevard – Schiphols egna holländska kulturstråk. Förutom biblioteket kantas detta stråk av utställningar från Amsterdams riksmuseum, spa, restauranger såväl som ett holländskt vardagsrum. Men ur ett biblioteksperspektiv handlar det inte enbart om att marknadsföra holländsk kultur genom olika uttryck.

– Bibliotek är ett bra medel eller en bra kanal att presentera holländsk kultur. Men för oss är verksamheten på Schiphol också ett bra sätt att visa vad bibliotek är. Det har ett viktigt symbolvärde att tala om att vi inte väntar på att folk ska komma till biblioteket, utan vi kommer till folket, säger Dick van Tol vidare.

Bild på flygplatsbiblioteket i Amsterdam

Biblioteksutveckling Flygplatsbiblioteket på Amsterdams flygplats Schiphol invigdes för tre år sedan. Biblioteket är främst en marknadsföringsplats för holländsk kultur. Men det har också blivit ett sätt att marknadsföra bibliotek som institution och idé. Arbetet med flygplatsbiblioteket har även bidragit till att tänka nytt kring bland annat förmedling av poesi. Foto: Marieke van der Velden / Hollandse Hoogte (Philip Jintes)

Samarbete

Samlingen består av olika medietyper och manifesterar ett samarbete mellan flera aktörer som på olika sätt främjar kultur. I dagsläget har man böcker på 29 olika språk. Besökarna kan läsa på biblioteket eller ta med sig böcker till något av de kringliggande ställena. Men det handlar inte om någon form av bokbytarverksamhet, som på flygplatsen i Helsingfors. (Artikel på Framsidan.net)Snarare kan man tala om det som ett slags referensbibliotek och tanken är att böckerna ska komma tillbaka till hyllorna.

– Vi är glada att förhållandevis få böcker har kommit bort. Ibland skickar folk tillbaka böcker från andra delar av världen. Vi samarbetar med ett tjugotal olika kulturinstitutioner, som bland annat jobbar med foto, design och arkitektur. Blir vi av med någon bok får vi nya. Det är även dessa institutioner som kommer med inköpsförslag, eftersom de har mycket av ämneskunskapen. Även om bibliotekarierna gör det slutgiltiga urvalet, så brukar de följa förslagen, säger Dick van Tol och berättar vidare att biblioteket inte är bemannat, utan bygger på en självbetjäningsprincip. Men pensionerade bibliotekarier är engagerade i det löpande arbetet och ser med jämna mellanrum över samlingen.

Tänka nytt

Under den innevarande bugdetperioden har flygplatsbiblioteket haft en budget på cirka 300 000 Euro. Inför nästa år kommer budgeten minskas med i runda tal 100 000 Euro. Men det beror samtidigt på minskade omkostnader. För bibliotekens del innebär satsningen på Schiphol också en form av verksamhetsutveckling.

– Vi har jobbat med digital poesi på flygplatsbiblioteket. Poesi i form av video-installation. Poesi kan vara svårtillgängligt och detta kan vara ett sätt att göra det mer publikt. Vi ska nu testa detta på ett vanligt bibliotek för att öka intresset för poesi, säger Dick van Tol.

Probiblio i Holland är en slags motsvarighet till region- eller länsbiblioteken. På motsvarande sätt jobbar de med biblioteksutveckling och är en serviceorganisation för folkbiblioteken. Ett annat koncept de nu utvecklar är stationsbibliotek för pendlare. Ambitionen är att tänka innovativt kring bibliotekets fysiska rum och dess planering. Även om det är två olika koncept, med olika syften, finns det samtidigt en brygga i tanken att möta människor där de befinner sig.

– Det handlar om att nå folk. Detta är tänkt att vara för pendlare och bygger på en snabb service. Du ska kunna göra dina ärenden på tjugo sekunder. Samlingarna ska vara aktuella och inget får vara äldre än två år. Vi hoppas kunna nå de som jobbar och kanske har svårt att ta sig till ett bibliotek, säger Dick van Tol.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet