Färre arbetsplatsbibliotek i Borås

BORÅS I Borås har arbetsplatsbibliotek varit en politiskt prioriterad verksamhet. Biblioteket erbjöd tidigare servicen gratis och det fanns löpande verksamhet på 16 olika arbetsplatser. Men neddragningar och omprioriteringar har förändrat läget. Idag finns det fyra arbetsplatsbibliotek och stadsbiblioteket erbjuder inte längre en kostnadsfri service.

– Vi som många andra hamnade i den sitsen att vi inte kunde erbjuda det gratis. Men vi fortsatte att erbjuda tjänsten till självkostnadspris. Vi har fortfarande utåtriktad verksamhet till bland annat äldreboende. Men i dag har vi bara fyra traditionella arbetsplatsbibliotek som betalar för tjänsten, säger bibliotekschef Åsa Hedberg-Karlsson.

Stadsbiblioteket erbjuder mellan 200-400 böcker beroende på företagens önskemål och storlek. Företagen kan själva lämna önskemål om vilken typ av böcker de vill ha och urvalet är ofta en mix av skön- och facklitteratur samt ljudböcker. En del av böckerna byts ut mellan fyra till sex gånger per år, beroende på vilken servicenivå respektive företag väljer. Kostnaden för servicen varierar beroende på hur många titlar och hur ofta företagen vill byta ut sina böcker. Kan de dessutom stå för transporten själva påverkar detta också fakturans slutsumma.

– Kostnaden för ett arbetsplatsbibliotek är olika beroende på storlek av bibliotek och vilken servicegrad man önskar, säger Åsa Hedberg-Karlsson och förklarar vidare att företagen även ska utse ett bokombud som fungerar som en kontaktperson och se till att det finns en lämplig plats för ett bibliotek.

Bild på  Åsa Hedberg-Karlsson

Tillgång Borås stadsbibliotek tar i dagsläget betalt av de företag som vill ha ett arbetsplatsbibliotek. En tjänst som tidigare var gratis. Bibliotekschef Åsa Hedberg-Karlsson tycker det är viktigt att diskutera hur biblioteket ska prioritera sina målgrupper. Hon betonar samtidigt vikten av att ha nära till litteraturen. Foto: Andreas Josefsson

Prioriteringar

I en rapport som Regionbibliotek Stockholm publicerade 2010 pekar man på en nedåtgående trend för landets arbetsplatsbibliotek. Det finns en rad olika faktorer bakom den successiva nedmontering som skett sedan 90-talet och fram till dagens läge. Det är en resursfråga såväl som en prioriteringsfråga, både i de politiska sammanträdesrumen och företagens styrelserum. Inte minst ställs behovet av läsfrämjande insatser i relation till andra grupper.

– Det är viktigt att diskutera bibliotekets roll när vi pratar om prioriteringar. Nu prioriterar vi arbetet med barn och unga. När man började med arbetsplatsbibliotek var tillgången till biblioteket sämre, mindre öppettider och inget digitalt material att ladda hem. Det är inte konstigt att man frågar sig om målgruppen för arbetsplatsbiblioteken är det vi ska satsa på, säger Åsa Hedberg-Karlsson vidare.

Vilja

Hon framhäver samtidigt att det fortfarande finns en politisk vilja att jobba med arbetsplatsbibliotek. Genom åren har biblioteket också funderat kring formen.

– Vi frågade olika arbetsplatser om de var intresserade av att ta emot bokbussen. Men i dagsläget finns det inget intresse för det, berättar Åsa Hedberg-Karlsson.

För att upprätthålla ett fungerande arbetsplatsbibliotek krävs enligt Åsa Hedberg-Karlsson också ett engagemang.

– Jag tycker det är viktigt med en nära tillgång till litteraturen överallt. Men jag tror inte i dagsläget att det bara ska stå en hylla med böcker. Det måste vara aktivt. Det krävs att de beställer vad de vill ha, att det är rätt innehåll och rätt placering för att det ska bli använt. Det måste finnas en vilja på arbetsplatsen och ett biblioteksombud, säger hon.

Marknadsföring

När det väl fungerar är det inte bara ett sätt att föra litteraturen närmre sina potentiella läsare. Det kan även vara ett sätt att marknadsföra biblioteket.

– Det kan ge en puff. Det kan vara ett sätt att locka till att låna mer på biblioteket. Ett aktivt arbete kan också vara att marknadsföra våra digitala resurser och visa hur man kan använda det digitala biblioteket, säger Åsa Hedberg-Karlsson.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet