Företaget som ser värdet av bibliotek

BORÅS En bra personalpolicy är ett led i att få medarbetarna att trivas. Nöjda medarbetare har bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. På Ellos i Borås försöker man hitta en balans mellan fysiska och kulturella aktiviteter. Arbetsplatsbiblioteket är ett sätt att ge näring åt medarbetarnas trivsel.

Ellos har ett lager och sitt huvudkontor i Viared tio kilometer väster om Borås. Sedan 1947 har företaget sålt på postorder. Inte fullt så länge har det funnits ett arbetsplatsbibliotek. Men det är inte desto mindre en etablerad del av de anställdas arbetsvardag.

– Jag har hållit på i fem år och innan mig var det en annan person som höll i det, så det har nog funnits i tio års tid. Jag tycker kultur är väldigt viktigt för medarbetarna. Det betyder mycket att ha en nära tillgång till böckerna istället för att behöva åka in till stadsbiblioteket. Vi ser nu inför semestern att det är många som lånar hem böcker, säger Åsa Tobrant som är kultur- och bokomdud på Ellos.

Bild på Åsa Tobrant

Närhet Arbetsplatsbiblioteket på Ellos i Borås ligger i en hörna av personalmatsalen. Åsa Tobrant är kultur-och bokombud och sköter om biblioteket. För henne och de andra medarbetarna är det värdefullt att ha nära till läsning på arbetsplatsen. Foto: Fredrik Svedemyr

Bjuder in till läsning

Biblioteket är placerat i en hörna av personalrestaurangen. En hylla med böcker och ljudböcker förenas med en soffgrupp. Det ger en inbjudande känsla. Även om det inte är många som sätter sig ner för att läsa en bok på lunchrasten, så blir det lite som ett bokcafé. Fördelen är att här kan medarbetarna ta en kaffe i soffan och plocka med sig en bok hem.

– Det är ett bra ställe att ha det på här i matsalen. Du ser biblioteket och det kommer alla till del, berättar Åsa Tobrant vidare.

Medarbetarna plockar böcker ur hyllan och skriver sedan upp sina lån i en pärm. Lånetiden är normalt en månad. Samtidigt är det inte några böter på böckerna, vilket skapar viss tänjbarhet. Att det inte finns någon förseningsavgift är något som medarbetarna upplever positivt kring arbetsplatsbiblioteket. Det ger ett mer avslappnat och kravlöst förhållande till läsningen. Åsa går genom böckerna varannan månad och ser till att det kommer nya.

– Vi har killar som är ute och kör andra ärenden och passar på att hämta nya böcker på stadsbiblioteket. Tidigare kom någon från stadsbiblioteket hit en gång i månaden och bytte. Men nu är det nya rutiner, förklarar hon vidare.

Bryter trenden

Borås stadsbibliotek erbjöd tidigare tjänsten gratis. För bara några år sedan fanns det 16 olika arbetsplatsbibliotek i kommunen. Men förutsättningarna för verksamheten har förändrats och i dagsläget tar stadsbiblioteket betalt för tjänsten. Nu finns det fyra stycken kvar. Ellos är ett av de företag som valt att behålla tjänsten mot en faktura på i runda tal 30 000 kronor per år.

– Vi vill bland annat stimulera och aktivera våra medarbetare. Biblioteket utgör ett bra alternativ till de fysiska friskvårdsaktiviteter vi satsar på. Det skapar förutsättningar för att medarbetarna skall må bra. Det ger också en ökad trivsel och en känsla av stolthet att tillhöra oss som företag, säger Johnny Eriksson, personalchef på Ellos.

Ger resultat

Biblioteket är en del i företagets personalpolitik. Det finns ett utbud av både individuella och kollektiva aktiviteter, som exempelvis körsång. Aktiviteterna utgör också en blandning av fysiska såväl som kulturella inslag.

– Det är absolut viktigt. De kompletterar varandra och med en bra mix blir resultatet det bästa, fortsätter Johnny Eriksson.

I en värld där varje satsning i kronor och ören ska vägas mot någon slags effekt, måste ett arbetsplatsbibliotek på något plan bära sig. Med tanke på det sjunkande antalet arbetsplatsbibliotek, så är det inte direkt någon självklart satsning. Men på Ellos tror man ändå att det har goda effekter.

– Närheten och enkelheten göra att medarbetarna stimuleras till att läsa mer än vad som kanske annars hade blivit av. Det påverkar arbetet på ett positivt sätt. Läsning medverkar till att man stimuleras och aktiveras på ett sätt som annars inte sker, säger Johnny Eriksson.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet