Från slit och släng till böcker med vingar

HELSINGFORS Spridning av litteratur och en läsupplevelse kan ta sig uttryck på många olika sätt. Vissa går till bokhandeln eller biblioteket. Andra slinker kanske in på ett antikvariat eller klickar sig fram bland omslagsbilder på nätet. Helsingfors flygplats är inte bara ett ställe att komma till eller den där startpunkten för en resa ut i världen. Här ger man också litteraturen vingar.

En flygplats är en gråzon i resandets tillstånd, ett slags ingemansland mellan att åka iväg eller komma hem. En gråzon där de engelska begreppen ligger som ett karbonpapper över det lokala språket. I det så kallade ”Non-Schengen Area”, i en stilla del vid gate 27 ligger ”Book Swap” – bokbytarstället.

– Det är öppet för alla passagerare 24 timmar sju dagar i veckan. Du kan sitta och läsa, ta med dig en bok eller lämna. Det är inte som ett bibliotek egentligen, eftersom du kan kan ta med dig eller lämna böcker som du vill, säger Johanna Metsälä, Manager, Customer Experience på Helsingfors flygplats.

Bild på Book Swap Helsingfors flygplats

Hållbart På Helsingfors flygplats ger man litteraturen vingar. Ett samarbete med en frivilligorganisation ger resenärerna böcker att ta med sig ut i världen. Foto: Helsingfors flygplats

En hållbar tanke

I någon slags begreppsmässig mening kan verksamhetens närmast definieras som en organiserad form av ”book crossing”. Även om det inte finns någon personal på plats, ser man till att hålla beståndet levande. Det går inte helt att förlita sig på att resenärerna ska fylla hyllorna. I dagsläget samarbetar man med Helsinki Metropolitan Area Reuse Centre. En icke vinstdrivande organisation som jobbar för att skapa alternativ till konsumtionssamhällets slit-och-släng logik. När hyllorna i Book Swap-hörnan börjar bli glesa fyller de på med insamlade böcker.

– Vi ringer och de kommer med böcker. När vi startade hade vi nästan bara litteratur på engelska. Nu har vi böcker på svenska, tyska, såväl som koreanska och italienska. Vi har alla möjliga olika böcker. Vetenskaplig litteratur, barnböcker, deckare, biografier. När jag öppnade vår första bokleverans fick jag ett gott skratt. Med ena handen tog jag upp Ian Flemings 007 och i andra Leo Tolstojs Krig och fred, berättar Johanna Metsälä vidare.

Något som också finns som en del av biblioteksbegreppet och som även genomsyrar idén bakom ett bokbytarställe, är en tanke om hållbarhet.

– Det finns en tanke om att sprida glädje såväl som att återvinna. Det är ofta människor bara lämnar sina böcker i stolsfickan eller ännu värre kastar dem i soporna, säger Johanna Metsälä.

Inte helt olik vissa tankar kring bibliotek finns det förutom själva böckerna och en tanke om att sprida en god läsupplevelse en ambition att skapa en plats för avkoppling.

– Det ger resenärerna en möjlighet att koppla av. Det är ett bra sätt att spendera tid i väntan på ett flyg. De reaktioner vi fått på bland annat Twitter visar ett detta är något resenärerna ser som positivt, säger Johanna Metsälä.

Bild på Book Swap Helsingfors flygplats

Unikt Book Swap är mer ett bokbytarställe än ett bibliotek. Det unika är att resenärerna kan läsa på plats, ställa dit en bok och kanske ta med sig en annan. Allt utan kostnad. Foto: Helsingfors flygplats

En unik plats

Bakgrunden till satsningen på ett bokbytarställe ligger i en vilja att utmana traditionell marknadsföring.

– Vi bestämde oss för att göra något som kunde påverka resenärernas reseupplevelse. Tillsammans med Finair rekryterade vi åtta kvalitetsjägare som vi skickade runt jorden för att sedan rapportera om sina erfarenheter av olika flygningar och flygplatser. Med hjälp av dess kvalitetsjägare och våra aktiva communitymedlemmar på nätet kom vi fram till 260 olika förslag till förbättringar. Bland dessa var en bokbytarplats en av de mest populära förslagen, berättar Johanna Metsälä.

Enligt Johanna Metsälä är Book Swap-hörnan på Helsingfors flygplats tämligen unik.

– Jag var själv nyfiken att ta reda på om det fanns andra liknande ställen. På Amsterdams flygplats har man ett bibliotek efter passkontrollen. Men som jag förstår det kan man inte ta böcker med sig. Man får läsa där i ett stort och fint bibliotek. Men det verkar som vi är först med ett bokbytarställe så här långt, säger hon.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet