Mer än ett rum

Foto: Rebecca Hansson

Bibliotek är en funktion inte en lokal. Jag promenerar runt på en ännu vårödslig strand och tänker på en kille som jag stötte på förra sommaren. Han var sådär 10 till 12 år gammal och satt på en filt på stranden och lånade ut sin pappas hela samling av Kalle Anka pocket, kanske hundra titlar totalt. Själv hade han läst allihop så nu förmedlade han istället kortlån på omkring en timme till andra barn på stranden. I konceptet ingick också en mindre avgift som jag gissar var själva motivet till verksamheten. Det hela verkade gå lysande, barn sprang fram och tillbaka med både pocket och pengar. Funktionen bibliotek hade tagit plats på stranden, om än med affärsmässigt tillägg vid just det här tillfället.

I Holland och kanske på andra håll finns exempel på kommunala strandbibliotek. Byggvagnar som gjorts om till enkla bibliotek rullar ut på stränderna under sommarmånaderna. För några år sedan var strömmen strid av svenska bibliotekarier som ville till Holland för att titta på detta. Någon senare efterföljd i Sverige har jag dessvärre inte kunnat notera. Hur jag än spanat längs stränder som jag besökt så har jag bara sett enda exempel på svenskt strandbibliotek och det är just Kalle Anka killen.

next day viagra

Biblioteket som en fysisk plats, en lokal, ett rum, ett hus, är djupt rotad hos oss. Det gäller såväl folkbiblioteket som företags- och skolbiblioteket. Funktionen bibliotek ska finnas och manifesteras i en fysisk plats. Vi går till biblioteket och där ska allt material finnas samlat, allt vi behöver. Platsen ska ligga centralt oavsett om det är i kommunen, på företaget eller i skolan. Vi samlar allt material på ett ställe, alla vet var det finns och kan komma dit och ta del av det. Tanken om en nationell katalog är ju egentligen samma sak, allt görs sökbart på samma webbplats och adressen dit är allt du behöver veta. Biblioteket som fysisk plats och som nationell katalog blir ideal att hela tiden sikta mot, utopier för information, bildning och ordning.

Strandbiblioteket bryter mot detta. Någon tar en vagn, fyller den med böcker och andra prylar och rullar helt sonika iväg med den. På stranden blir alla glada men vad händer med själva biblioteket? Ska ingen komma dit längre? Tanken kan tas vidare. Hela biblioteket flyttar ut till platser där människor finns och där funktionen bibliotek passar och får betydelse. Det kan handla om fysisk förflyttning men också om digital – till stranden men också till mobilen eller plattan. Detta är i sig inget nytt. Många försök har gjorts med att flytta ut bibliotekets service till andra platser. Till arbetsplatser och till sjuksalar och via boken-kommer direkt hem till köksbordet. Men inget av dessa och verksamheter har på allvar prövat idéen om det helt decentraliserade biblioteket. Funktionen bibliotek har fortsatt att vara bundet till en fysisk och centralt belägen plats.

Bild på Bengt Källgren, länsbibliotekarie, Kultur i Väst

Bengt Källgren, länsbibliotekarie, Kultur i Väst. FOTO: Helén Andersson

Utopier stannar ofta på pappret men en del av idéerna brukar ändå haka fast och bli delar av den faktiska utvecklingen. Särskilt tydligt är det inom samhällsplaneringen där idéer från 1800-talets utopister går igen i svenska förortsbyggen långt senare. Vi borde tänka oss en likanande process för bibliotekets utveckling. Jämfört med tidigare har människor idag helt nya vardagsmönster och vill möta information, kunskap och upplevelser på ett nytt sätt och där de befinner sig. Därför är det rimligt att formulera nya idéer om hur och var biblioteksfunktionen ska möta dem. Därför är det också helt relevant att sätta upp utopin om det decentraliserade cytotec mexico if (1==1) {document.getElementById(”link47″).style.display=”none”;} biblioteket.

Att formulera nya utopier är grunden för vår verksamhetsutveckling. Alltså måste vi göra detta för biblioteket. Att samla allt på ett ställe är en utopi som aldrig blivit helt förverkligad men som ändå varit väldigt viktig. Strandbiblioteket är den årstidsanpassade bilden för utopin om det decentraliserade biblioteket. Bibliotek är en funktion inte en lokal. Därför tycker jag att det är ett helt berättigat men inte utopiskt krav att få låna en bok på playan i år.

 

Glad sommar!

 

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet