Digitala samlingar förändrar arbetet på Chalmers

GÖTEBORG Den elektroniska tillgången till litteratur och information har förändrat arbetet för såväl forskare, studenter som personal på högskolebiblioteken. Om bibliotekens uppgift tidigare var att samla information och göra den tillgänglig på biblioteket, är det idag mer fokus på att lösa tillgången till information.

– Utvecklingen har gått fort, säger Daniel Forsman, bibliotekschef på Chalmers bibliotek i Göteborg. På tio år har Chalmers budget av elektroniska medier gått från 50 procent till 97 – 98 procent. Det har varit en omställningsperiod för alla, och det kommer det att fortsätta vara ytterligare några år.

Bild på Daniel Forsman

Urval Det svårt att förutspå vad forskning och utbildning kan behöva i en relevant samling och det görs förstås ett visst urval även i en elektronisk samling, säger Daniel Forsman på Chalmers bibliotek.

Publicering

Den relativt snabba utvecklingen har påverkat arbetssättet på Chalmers bibliotek och verksamheten är numera mer inriktad mot den forskning som bedrivs på lärosätet och den publicering det medför. Det handlar om att lärosätet får medelstilldelning efter hur forskningsresultat når ut och att forskaren helt enkelt måste publicera för att synas.

– Att biblioteket tillgängliggör och arbetar med strategisk publicering av forskning är delvis en ny verksamhet för biblioteket, säger Daniel Forsman och tillägger att det är stort fokus på i vilken tidskrift forskaren publicerar sig.

Att forskarens arbetssätt har förändrats syns också på minskade inköpsförslag och att fjärrlånebeställningar handlar om artiklar istället för av böcker. För tio år sedan hade Chalmers bibliotek lika många beställningar på artiklar som böcker, numera är efterfrågan på böcker för forskning väldigt liten, medan artiklar i allt högre grad levereras elektroniskt till biblioteket.

– Utvecklingen har gått väldigt fort och vår självbild av vad vi håller på med har inte riktigt hängt med, menar Daniel. Det är förmodligen de tre senaste åren vi börjat förstå hur mycket de elektroniska medierna egentligen är av allt vi håller på med.

Hjälp

Men trots att de flesta av bibliotekets tryckta böcker står i slutna magasin, och trots den digitalisering som skett, är biblioteket fortfarande en attraktiv plats och antal besök till biblioteket ökar. Biblioteket har blivit en neutral mötesplats, en plats dit studenter och forskare går för att kopiera, använda det trådlösa nätverket, scanna eller använda de eftertraktade grupprummen.

– Det handlar inte jättemycket om att ge människor referenshjälp, erkänner Daniel och berättar leende om en professor han hört berätta om studenter som valde bort information som krävde att de gick till biblioteket eller som de måste beställa. Och vi märker på vår elektroniska supporttjänst att det handlar om andra typer av frågor än om vilken information de behöver. Men, förtydligar han, vår uppgift är att tillgängliggöra den forskning som pågår här och det är en del av bibliotekets nya uppdrag.

På bara två år har biblioteket på Chalmers ökat sina poster med 40 miljoner och i den djungel av information som finns tillgänglig märker bibliotekspersonalen att studenterna sitter ganska fast i inlärda mönster att hitta information.

– De googlar som alla andra, ler Daniel och berättar att bibliotekets uppgift fortfarande är att hjälpa dem med deras informationsbehov och undervisa dem i informationskompetens.

– Det är ett problem som ökar och vi försöker lära dem hur de till exempel kan snäva av sina sökfrågor och vilka källor de ska använda. Bibliotekariens roll är ju fortfarande att hjälpa människor navigera i det stora informationslandskap som finns och det handlar om att koppla ihop rätt person med rätt information. Vi arbetar med att göra det så enkelt som möjligt att få tag i saker, det är bara det att allt är i en mycket större skala nu.

Kurslitteratur

Eftersom biblioteket på Chalmers inte har några direkta boksamlingar, är en av bibliotekets utmaningar att få kontroll över den elektroniska kurslitteraturen. I dagsläget är den svenska studentlitteraturen en del av Elib. De flesta forskningsbibliotek i Sverige har valt att inte acceptera den prismodell de erbjuder.

– Vårt budskap till Elib är hela tiden att vi inte kan acceptera en prismodell på kurslitteratur där vi betalar per utlån. Det går inte. Framförallt inte om det är 100 studenter som är omedvetna om att det tickar kostnader i bakgrunden, menar Daniel och berättar att mycket tid går åt till att förhandla med olika leverantörer kring licensvillkor och förutsättningar för att få använda boken.

– Det arbetet är också en ganska stor skillnad mot förut och tills vidare betalar vi väldigt mycket för att studenter och forskare ska ha fri tillgång.

Gallring

Biblioteket på Chalmers uppdaterade förra året sin mediaplan för att anpassa den till den nya typ av samling de bygger.

– Vi bygger ju andra samlingar nu och det är andra faktorer som spelar in, Vi måste kunna diskutera varför vi bygger en viss typ av samling och det handlar mycket om att medvetandegöra att våra arbetssätt har förändrats. Allt går mycket snabbar idag och skalan är annorlunda. Förr arbetade du med en post i taget, nu kan du ändra i 10 000 samtidigt. Så det här med att kunna sitt bestånd blir svårare och svårare. Men det är viktigt att fortfarande ha en slags idé om hur allt hänger ihop.

Än har biblioteket på Chalmers inte kommit till frågan om elektronisk gallring, men Daniel tror inte det dröjer länge innan de måste ta ställning till vad de ska göra med det enorma elektroniska beståndet.

– Än så länge har det handlat om att bygga den elektroniska samlingen, och det går fort. Nästan allt som publicerats finns nu tillgängligt digitalt och frågan är hur vi ska hantera våra samlingar över tid. Hur hanterar vi långtidsbevaringen och hur har vi tillgång till materialet om något skulle hända, undrar han.

– Satsningen på elektroniska medier har kostat oerhört mycket, men så länge vi har råd kommer vi att fortsätta tillgängliggöra oerhörda mängder information. Och det handlar till stor del om att förstå våra användare för att anpassa våra tjänster. Det är en utmaning, men än så länge används det mesta.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet