Kungälv kan bli meröppet

Öppet Meröppet innebär lite förenklat att biblioteket genom olika tekniska lösningar är tillgängligt på vissa tider utöver de bemannade öppettiderna. En ny utredning i Kungälv pekar på många fördelar, men även risker. De öppna våningsplanen i Mimers Hus har pekats ut som en riskfaktor att ta hänsyn till i satsningen på meröppet. Foto: Helèn Andersson
 

KUNGÄLV I somras presenterades en utredning om meröppet i Kungälv. Utredningen pekar på både fördelar och nackdelar. Nackdelarna handlar mycket om de olika byggnaderna och bibliotekens placering. Detta ska vägas mot fördelarna som tar fasta på bättre tillgång till kultur och kunskap samt bibliotekets sociala roll.

– Jag ser positivt på idén om meröppet. Vi vill öka tillgängligheten, men kan inte alltid ha öppet när människor vill besöka biblioteket. Det här är en ypperligt lösning för att kunna använda biblioteket även när det inte finns någon personal, säger bibliotekschef Annelie Johannisson som tillträdde sin post i somras.

Kultur i Väst fick tidigare i våras uppdraget att utreda frågan om meröppet i Kungälvs kommun. I somras presenterades rapporten för kommunens bildningsutskott. Utredningen lyfter såväl utmaningar som vinsterna med meröppet. I kommunen finns idag fem bibliotek och förutsättningarna ser olika ut. Huvudbiblioteket ligger i det så kallade Mimers Hus, som är ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Det är både en gymnasieskola och ett kulturhus. Här är utmaningen att skapa en bra avgränsning mot husets övriga verksamheter. Det finns också en konkret fallrisk eller risk för att föremål kastas ner från de öppna våningsplanen. Samtidigt skulle meröppet bland annat innebära att utbudet för barnfamiljer blir tillgängligt på helgerna och att studenter kan utnyttja biblioteket längre.

En allmän oro

Många av de risker som utredningen pekar på för kommunens samtliga bibliotek tar fasta på den generella oro som finns kring just meröppet. Inte sällan finns en rädsla för att saker ska förstöras eller bli stulet. Det handlar även om att kunna skapa en trygg och säker miljö för de besökare som väljer att ta biblioteksrummet i anspråk utanför de bemannade öppettiderna.

– Det finns alltid risker. Men det jag har läst om från andra ställen, visar att det i slutändan inte varit några stora problem. Vissa av de problem som målas upp sker idag också under ordinarie öppettider, när vi är på plats, säger Annelie Johannisson.

Stärkande roll

Kultur Skåne gjorde för två år sedan en utvärdering av satsningen på meröppet i Veberöd i Lunds kommun. En slutsats från utvärderingen är att det har fungerat väl och att det inte alls blivit de stölder eller den skadegörelse som vissa befarat. Personalen berättar också att det är den vanligaste frågan kring deras erfarenheter av meröppet när de får studiebesök. Kultur Skåne skriver vidare kring utvärderingen att ”…det meröppna biblioteket i Veberöd visar på en intressant utveckling av biblioteket. Den ökade tillgängligheten och det ökade samarbetet med andra lokala aktörer har stärkt bibliotekets roll. Veberöds bibliotek fungerar i högre utsträckning än tidigare som kulturhus i tätorten. Den meröppna biblioteksverksamheten har lett till ökat användande, fler låntagare, en förändrad yrkesroll för personalen och har också genererat en mer positiv syn på biblioteket…”.

Spännande utveckling

Enligt utredningen från Kultur i Väst finns det en turordning för införandet av meröppet. Detta för att kunna skaffa sig erfarenheter och bygga kunskap stegvis. Först ut skulle vara Kärna bibliotek, som bedöms ha de enklaste förutsättningarna för meröppet. I dagsläget finns ingen konkret uppskattning av kostnaden. Detta väntas behandlas under hösten och därefter kommer det att fattas ett slutgiltigt beslut om meröppet eller inte i Kungälv. Bibliotekschef Annelie Johannisson ser det som en spännande början på sin tjänst och frågan om meröppet lyfter hon fram som en utveckling av biblioteket.

– Det handlar om att vi vill vara en mötesplats och låta invånarna skapa innehållet i biblioteket genom olika aktiviteter. Det ger en extra tillgång till medierna och rummet, säger hon.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet