Ny bibliotekslag

SVERIGE Torsdagen den 24 oktober fick Sverige en ny bibliotekslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2014.

Riksdagen sa alltså ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare, och biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper. Läs bland annat artikel här intill.

Två nya skrifter

Kungliga biblioteket och de regionala biblioteksverksamheterna har i samarbete producerat två skrifter som är tänkta som ett stöd för kommunal biblioteksverksamhet.

I den nya bibliotekslagen förstärks bibliotekens samhällsuppdrag och kravet biblioteksplaner stärks genom paragraf 17 som säger att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. I samband med att den nya bibliotekslagen på torsdagen blev verklighet, släpper Kungliga biblioteket de två skrifterna Biblioteksplan 2.0 och Nyckeltal 1.0.

Biblioteksplan 2.0 är en liten skrift med tips på hur andra gör, vad lagstiftarna avser med en biblioteksplan och några ”komihåg” för vad som kan vara bra att tänka på när man utformar en biblioteksplan som är kopplad till nya bibliotekslagen.

Skriften Nyckeltal 1.0 är till för er som arbetar med att följa upp folkbiblioteksverksamhet eller som formulerar uppföljningsbara mål i biblioteksplaner.

 

FAKTA

Läs mer om nya bibliotekslagen här

Hitta skrifterna Biblioteksplan 2.0 och Nyckeltal 1.0 här

Nästa nummer av Framsidan har tema biblioteksplaner. Kommer i december.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet