Ny modell för lån av e-böcker

GÖTEBORG På Bokmässan i Göteborg nyligen presenterade Elib en ny modell för utlån av e-böcker. En modell som beskrivs som mer kostnadsmässigt flexibel för folkbiblioteken än den nuvarande.

På Elibs blogg beskrivs modellen som en modell som går ut på att skapa mer flexibilitet och valfrihet för både bibliotek och förlag. I det nya systemet ska biblioteken själv kunna kurera sitt utbud och välja vilka titlar de vill ta in, samtidigt som förlagen kan bestämma vilka titlar de vill erbjuda och till vilket pris.

Dagens modell ska finnas kvar men med tillägg av en stycklicensmodell med ett antal utlån av en titel under viss tid. Dessutom kan Elib tänka sig en abonnemangsmodell där biblioteken erbjuds en grupp böcker till fast pris.

Vidare ska böcker som ingår i den nuvarande modellen också kunna erbjudas med mer variation på lånekostnaderna och genom att nyare titlar kan erbjudas under stycklicens ska problemet med karenstid undvikas.

Tanken är att den nya modellen ska träda i kraft vid årsskiftet.

 

FAKTA

Läs mer om den nya modellen här

Läs också vad Svensk Biblioteksförening skriver om modellen här

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet