Östergötland säger upp e-boksavtal

ÖSTERGÖTLAND I takt med att utlåningen av e-böcker har ökat, har kostnaden för utlåningen nått sitt tak. Länsbiblioteket i Östergötland säger därför upp avtalet med landets dominerande e-boks leverantör Elib.

– Vi har ju ett gemensamt biblioteksdatasystem och gemensamt lånekort. Det betyder att alla biblioteken är involverade i den här tjänsten som vi har. Då kostar det 20 kronor för varje nedladdning och biblioteken här har lagt ett tak – 4000 nedladdningar klarar vi av. Den kvoten når vi i mitten av månaden ungefär och då går det inte att låna böcker e-böcker längre, säger Kerstin Olsson till Sveriges Radios Kulturnytt.

Uppsägningen av avtalet med Elib innebär att alla låntagare i Östergötlands län och Tranås kommun strax söder om länet blir av med möjligheten att låna e-böcker vid årsskiftet. Enda hoppet är om inte länsbiblioteket i Linköping hittar ett nytt fungerande system. Kerstin Olsson framhäver samtidigt att man tidigare försökt omförhandla avtalet med Elib, men utan framgång.

– Men nu har vi sagt att vi säger upp avtalet. Det finns andra leverantörer också på banan, säger hon vidare till Kulturnytt.

Det har tidigare riktats kritik mot Elibs betalningsmodell och den kostnad den genererar för biblioteken. På senare tid har också andra aktörer börjat utmana Elibs dominerande ställning. Bland annat har Axiell tillsammans med Publit skapat bolaget Atingo för distribution av e-böcker. Nyligen presenterade också Elib en ny betalningsmodell.

 

Läs mer

Framsidan har skrivit om Elibs nya betalningsmodell. Läs artikeln här

Vi har även skrivit om upptakten till skapandet av Atingo. Läs artikeln här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet