Projekt Digital delaktighet i hamn

GÖTEBORG Kampanjen Digidel har under nästan tre år verkat för en ökad digital verklighet i Sverige. Målet är att få ytterligare en halv miljon svenskar ut på nätet och hittills har 258 431 personer nåtts av utbildningsinsatser varav 6 330 bor i Västra Götalandsregionen.

Projektet Digital delaktighet i Västra Götaland är en del av den nationella kampanjen Digidel. Efter två år avslutas nu projektet där en enkätundersökning visar att samarbetet mellan bibliotek och studieförbund har ökat och att internetundervisning nu är en del av den planerade verksamheten på folkbiblioteken.

– Vi är mycket nöjda med det resultatet och deltagarantalet har överträffat all förväntan, säger Örjan Hellström, konsulent i IT-frågor på Kultur i Väst. Av Västra Götalandsregionens 49 kommuner har 43 varit delaktiga och de kommuner som inte tidigare erbjudit internetundervisning och grundläggande datakurser är nu i full gång, och de som redan var igång har förstärkt sin verksamhet.

Nätverk

Den nationella kampanjen Digidel har drivits i nätverksform av organisationer som vill samverka för att minska den digitala klyftan. I Västra Götalandsregionen har kampanjen skett i samverkan mellan deltagande kommun, studieförbund, Västra Götalands Bildningsförbund och Kultur i Väst. Kurserna har varit gratis och har ofta haft ett lokalt upplägg där folkbibliotek och studieförbund tillsammans planerat och genomfört dem.

– Kurserna har varit korta och grundläggande, berättar Örjan Hellström som hoppas att deltagarna gått vidare till en studiecirkel för att lära sig mer.

– Kampanjen har resulterat i ett ökat fokus på frågan och ett ökat intresse för samarbete för att nå större digital delaktighet.

Bibliotekslag

Att digital delaktighet är en verksamhet för biblioteken bekräftas bland annat i en ny paragraf i regeringens förslag till ny bibliotekslag. I paragraf 7 står att folkbiblioteken särskilt ska främja läsning och tillgång till litteratur. I samma paragraf står också att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

– Det är tydligare fokus i nya lagen och det blir ett tydligt uppdrag för biblioteken, säger Örjan Hellström som hoppas att biblioteken ska fortsätta med utbildningarna inom ramen för normal verksamhet.

Utmaningen

Den 25 november i samband med .SE internetdagar, arrangerade av Stiftelsen för Infrastruktur, är det officiell avslutningsdag för den nationella kampanjen Digidel. Då kommer också en vinnare av Utmaningen att utses, en tävling där den mest intressanta insatsen i landet för ökad digital delaktighet ska utses. 71 bidrag har lämnats in, sex bidrag har nominerats och tre av dem är från Västra Götalandsregionen varav två har deltagit i projektet Digital delaktighet i Västra Götaland.

– Härryda kommun och Tjörns kommunbibliotek, avslöjar Örjan Hellström stolt som förstås tror på vinst till regionen.

FAKTA

Projektet Digital delaktighet i Västra Götaland pågick från 1 september 2011 till 31 augusti 2013 med stöd från .SE, Stiftelsen för infrastruktur.

Läs mer om projektet och slutrapport här

Läs mer om kampanjen Digidel här

Bakom tävlingen Utmaningen står kampanjen Digidel i samarbete med SKL, EU-kommissionen, Folkbildningsförbundet och .SE.

Läs om Härryda kommuns nominerade arbete här

Läs om kommunbiblioteket på Tjörns arbete här

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet