Jubileumskonferens

STOCKHOLM I år fyller Svenska Daisykonsortiet tio år och det uppmärksammades i veckan med en tvådagarskonferens i Stockholm. Rubriken var Tillgängligt! Tillgång till information som en fundamental rättighet.

Det var den femte konferensen Svenska Daisykonsortiet arrangerade sedan de bildades för tio år sedan. Och eftersom det var en jubileumskonferens fick nyblivna pensionären Kjell Hansson, före detta ställföreträdande myndighetschef på MTM och före detta styrelseordförande i Daisy Consortium, inleda med en historisk resa under rubriken ”En resa från frustration till verklighet”.

– Det var på Hotell Malmen i Stockholm i maj 1996 som Daisy Consortium bildades, berättar Kjell Hansson som själv var med vid tillfället.

Men redan den 20 januari 1994 hade den första Daisyinspelningen producerats på Labyrinten Data och Kjell Hansson berättar hur de tidigt sökt samarbete med Microsoft som dock inte trodde att Daisy skulle överleva mer än högst två år.

– I slutet av 1990-talet hörde Microsoft av sig själv och undrade vad de kunde göra för oss, ler Kjell Hansson nöjt och förklarar att miss Daisy stadigt vilar på två ben, nämligen formatet och det internationella utbytet. Och i juni i år fick Kjell Hansson uppleva att ett internationellt avtal förhandlades fram i Marrakesh av FN- organet WIPO, ett gränsöverskridande avtal som innebär att synskadade i alla länder utan upphovsrättsliga hinder får tillgång till anpassad litteratur.

Maria Lundqvist och Kjell Hansson

Maria Lundqvist och Kjell Hansson

– Tänk att jag fock uppleva detta innan pension, myser Kjell Hansson. Fantastiskt.

Litteratur för alla

Maria Lundqvist är ordförande i Svenska Daisykonsortiet och tillika moderator under konferensdagarna. Hon är mer än nöjd över konferensens program och av det stora intresset den fått.

– De 125 konferensdeltagare som tagit sig hit har fått ett bra blandat konferensprogram, säger hon nöjd.

Föreläsningarna under de två konferensdagarna berörde allt från e-boken och bokförlagen, taltidningar, nya bibliotekslagen, MTM:s arbete och epub,  till exempel från det vardagliga arbetet runt om i landet. Men Maria lyfter gärna de två internationella föreläsarna Riachard Orme från Royal National Institute of Blind People, RNIB, Storbritannien och Stephen King, President Daisy Consortium.

– Båda var oerhört inspirerande och entusiastiska om att tillgängliggöra litteratur för alla. Richard Orme övertygade oss om att det är fullt möjligt att på en ipad, via läsplattan Kindles Reading App, redan nu lyssna på litteratur. Och Stephen King pratade om det internationella samarbetet och gratulerade oss för att vi kommit långt i Sverige och att vi bara ska jobba vidare.

Maria Lundqvist berättar att Svenska Daisykonsortiet stöttar det internationella arbetet där mycket utvecklingsarbete pågår och att de här hemma tänker fortsätta jobba för att bokförlagen redan från början ska publicera litteratur så att alla kan läsa den.

– Utan specialanpassningar, säger hon med eftertryck.

 

FAKTA

Svenska Daisy-konsortiet bildades 2003 och har idag 40 medlemmar runt om i landet.

Konferensen videofilmades och kommer att kunna ses på http://www.daisy.mtm.se/

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet