Svensk Biblioteksförening, bibliotekslagen och biblioteksplaner

Informationskit NiKlas Lindberg berättar att Svensk Biblioteksförening efter valet september 2014 planerar ett informationskit som riktar sig till kulturpolitiker: – För att sätta biblioteken i ett sammanhang. Och vi tar gärna hjälp av de regionala biblioteksverksamheterna. Foto: Helén Andersson
 

STOCKHOLM Svensk Biblioteksförening planerar att sprida information på olika sätt för att höja medvetenheten om den nya bibliotekslagen, men inte specifikt om biblioteksplaner.

– Kravet att det ska finnas biblioteksplaner är ju inte nytt, säger Niclas Lindberg, Generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening. Däremot är paragrafen att Kungliga biblioteket, KB, och de regionala biblioteksverksamheterna tillsammans ska följa upp arbetet med biblioteksplaner ny, och vi måste vara lyhörda för vad våra medlemmar har för förväntningar på KB och de regionala aktörerna i sammanhanget.

Information

Svensk Biblioteksförening drev frågan om biblioteksplanen innan det kom in i bibliotekslagen förra gången. Därefter genomförde de årliga kartläggningar på vilka kommuner som antagit planer, men när KB övertog uppgiften och all statistik, övergav Svensk Biblioteksförening verksamheten.

– Vi tog ju fram två skrifter då med olika aspekter på biblioteksplaner och nu planerar vi att ta fram något liknande med frågor och svar kopplade till den nya bibliotekslagen, säger Niclas Lindberg och avslöjar att Svensk Biblioteksförening också håller på att planera seminarier i samarbete med KB och den regionala biblioteksverksamheten, seminarier som ska handla om biblioteksplaner och kvalitet.

– Det är ju också för att de två aktörerna ska få möjlighet att berätta hur de tänkt sig att uppföljningen ska gå till.

Svensk Biblioteksförenings satsning handlar till stor del om att försöka höja medvetenheten om bibliotekslagen och redan innan årsskiftet ska föreningen ut med information till alla medlemmar om att den nya bibliotekslagen nu börjar gälla och några viktiga saker man kan tänka på.

– Det finns faktiskt en hel del spännande saker i den nya bibliotekslagen som jag tycker det finns anledning för bibliotek och biblioteksanställds att vara nyfiken på, säger Niclas Lindberg.

Gemensamt uppdrag

Niclas Lindberg tycker att hela portalparagrafen i nya bibliotekslagen är intressant eftersom den slår fast bibliotekens betydelse för demokrati och samhällsutveckling. I sammanhanget berättar han att Svensk Biblioteksförening som bäst håller på att översätta IFLAS mångkulturella biblioteksmanifest till svenska.

– Om vi ska bidra till demokrati och samhällsutveckling kan det vara skönt att ha något att luta sig emot när man till exempel ska skriva sin biblioteksplan.

– Att hela biblioteksväsendet har fått gemensamma prioriterade grupper förstärker ju också samverkanstanken, fortsätter han. Och det är delvis därför vi vill vara engagerade i frågor som handlar om att implementera den nya lagen. För det finns saker att ta fasta på.

En stor och viktig diskussion som Niclas Lindberg tycker kräver uppmärksamhet är paragrafen som säger att folkbiblioteken ska främja litteraturens ställning och då särskilt barn och ungas intresse för läsning och litteratur.

– Det måste ju resultera i någon slags diskussion om hur man ska göra och om till exempel resurser behöver omfördelas. Nu har uppdragsgivaren tydligt talat om att biblioteken har en stor uppgift och då tänker jag att det sådant vi behöver prata om.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet